مناقصه ها و مزایده ها

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 عمليات ویدئومتری وشستشو شبکه فاضلاب لنجان مناقصه شماره 15-1-93 66.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
2 عمليات ویدئومتری وشستشو شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 14-1-93 66.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 13-1-93 54.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 12-1-93 76.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 لوله گذاری فاضلاب منطقه دو مناقصه شماره 22-1-93 28.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 اجرای فاضلاب سطح شهرفلاورجان مناقصه شماره 21-1-93 72.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 اصلاح شبکه لوله گذاری فاضلاب بلوار مدرس شاهین شهر مناقصه شماره 20-1-93 24.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 احداث قطعه دوم خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری مناقصه شماره 19-1-93 135.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 احداث قطعه اول خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری مناقصه شماره 18-1-93 184.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
10 ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 17-1-93 53.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
11 توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 16-1-9 35.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
12 مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 11-1-93 - 0311-6680030 مناقصه
13 مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه دو شماره 10-1-93 28.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار شماره 9-1-93 57.000.00 ریال 0311-6680030 مناقصه
15 اصلاحیه ارزیابی کیفی ،خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) بر اجرای قرارداد تامین مالی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضلاب شهر اصفهان شماره5-1-93 - 0311-6680030 مناقصه
16 مناقصه اصلاح شبکه لوله گذاری فاضلاب بلوار مدرس شاهین شهر (همراه با ارزیابی کیفی)شماره 8-1-93 24.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 مناقصه احداث قطعه دوم خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)شماره 7-1-93 - 0311-6680030 مناقصه
18 مناقصه احداث قطعه اول خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)شماره 6-1-93 184.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 اطلاعیه مهم - 0311-6680030 مناقصه
20 ارزیابی کیفی ،خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) بر اجرای قرارداد تامین مالی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضلاب شهر اصفهان شماره5-1-93 - 0311-6680030 مناقصه
21 اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 4-1-93 38.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
22 عملیات شستشو، نگهدای و تعمیرات شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر (خمینی شهر و درچه)شماره 3-1-93 154.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 مناقصه آبرسانی به شهرک صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر شماره 2-1-93 84.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 مناقصه ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان شماره 1-1-93 53.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره415-4-92 مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ،الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر 402.718.000 0311-6680030 مناقصه
26 مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 414-4-92مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفها ن 191.176.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره 413 -4-92 مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان 711.592.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 مناقصه باقیمانده عملیات ساختمانی تصیه خانه آب خوانسار شماره 417-4-92 13.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 مناقصه آبرسانی از چشمه لنگان تا ایستگاه پمپاژ شماره دو فریدونشهر شماره 416-4-92 8.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار اصفهان شماره 411-4-92 28.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار اصفهان (خیابان شهید احمدی)شماره 410-4-92 65.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان شماره 409-4-92 38.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 408-4-92 اپراتوري، نگهداري ايستگاههاي پمپاژ و مخازن آب واقع در محل هاي وليعصر ، بختيار دشت ، قائميه و سپاهان شهر - 0311-6680030 مناقصه
34 اصلاحیه مناقصه اجرای سفت کاری(شامل فنداسیون ، سقف ، ستون و دیوار برشی) ساختمان مسکونی E و F در شهرک آبشار شهید کشوری - 0311-6680030 مناقصه
35 مناقصه اجرای سفت کاری(شامل فنداسیون ، سقف ، ستون و دیوار برشی) ساختمان مسکونی F در شهرک آبشار شهید کشوری به متراژ 9907 مترمربع و شامل 11 سقف 50000000ریال 0311-6680030 مناقصه
36 مناقصه اجرای سفت کاری(شامل فنداسیون ، سقف ، ستون و دیوار برشی) ساختمان مسکونی E در شهرک آبشار شهید کشوری به متراژ 14450 مترمربع و شامل 12 سقف 72000000ریال 0311-6680030 مناقصه
37 خرید تابلوهاي برق تصفيه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 407-4-92 260.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 مناقصه احداث قطعه دوم خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 406-4-92 135.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 مناقصه احداث قطعه اول خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 405-4-92 184.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 مناقصه ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 404-3-92 53.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
41 اصلاحیه مناقصه عمليات شستشو ,نگهداری و تعمیرات شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر(خمینی شهر و درچه) مناقصه عمومي شماره 401 -4-92 - 0311-6680030 مناقصه
42 مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت آبفا مبارکه مناقصه شماره 402-4-92 1.436.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 مناقصه عمليات شستشو ,نگهداری و تعمیرات شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر(خمینی شهر و درچه) مناقصه عمومي شماره 401 -4-92 154.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت قطر 250 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 400-4-92 150.0000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
45 خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوب ساكت دار به قطر 800 ميليمتر جهت آبفا شاهین شهر مناقصه شماره 399-4-92 350.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 ترمیم ترانشه های آسفالت در منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 398-4-92 122.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
47 جابجائی تاسیسات فاضلاب مسیر شرقی چهارباغ بالا از میدان آزادی تا خیابان شهید نیکبخت در منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 397-4-92 92.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 جابجائی تاسیسات فاضلاب مسیر غربی چهارباغ بالا حدفاصل ساختمان پارسیان تا ابتدای خیابان شریعتی در منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 396-4-92 47.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 اصلاح شبکه لوله گذاری فاضلاب بلوار مدرس شاهین شهر (همراه با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 395-4-92 24.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 لوله گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر(همراه با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 394-4-92 84.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات