مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 175-2-94 031-36680030 مناقصه
2 نصب و اصلاح انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه نجف آباد مناقصه شماره 181-2-94 031-36680030 مناقصه
3 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 180-2-94 031-36680030 مناقصه
4 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 179-2-94 031-36680030 مناقصه
5 انجام امور اداری و خدمات عمومي منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 178-2-94 031-36680030 مناقصه
6 انجام خدمات مشترکين منطقه شهرضا و مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکين شهر منظریه مناقصه 177-2-94 031-36680030 مناقصه
7 انجام خدمات مشترکين منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 176-2-94 031-36680030 مناقصه
8 ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهاراصفهان مناقصه شماره 173-2-94 031-36680030 مناقصه
9 احداث حوضچه مخصوص فاضلاب در محل تقاطع خطوط 1000 و 90*60 میدان 9دی (قائمیه) مناقصه شماره 172-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
10 نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومي منطقه لنجان مناقصه شماره 171-2-94 031-36680030 مناقصه
11 انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه تیران شماره 170-2-94 031-36680030 مناقصه
12 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه لنجان مناقصه شماره 169-2-94 031-36680030 مناقصه
13 انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 168-2-94 031-36680030 مناقصه
14 انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 167-2-94 031-36680030 مناقصه
15 عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 166-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
16 اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 165-2-94 031-36680030 مناقصه
17 آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار تکمیل و نو سازی بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر کوهپایه به روش بیع متقابل مناقصه شماره 164-2-94 031-36680030 مناقصه
18 مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 161-2-94 031-36680030 مناقصه
19 اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه شش اصفهان (خوراسگان )مناقصه شماره 160-2-94 031-36680030 مناقصه
20 لوله گذاری اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 159-2-94 031-36680030 مناقصه
21 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 4 اصفهان (خيابان بعثت ،كوي بهار) مناقصه شماره 158-2-94 031-36680030 مناقصه
22 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شماره 3-42-94 (اصلاحیه) 031-36680030 مناقصه
23 عمليات خدمات مشترکین شرکت آب وفاضلاب بهارستان مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 4-42-94 031-36680030 مناقصه
24 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شماره 3-42-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
25 اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 157-2-94 031-36680030 مناقصه
26 عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 155-2-94 031-36680030 مناقصه
27 آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار شماره 154-2-94 031-36680030 مناقصه
28 عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 153-2-94 031-36680030 مناقصه
29 انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 152-2-94 031-36680030 مناقصه
30 انجام خدمات مشترکين منطقه نجف آباد مناقصه شماره 151-2-94 031-36680030 مناقصه
31 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 147-2-94 031-36680030 مناقصه
32 ترميم ترانشه هاي آسفالت منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 143-2-94 031-36680030 مناقصه
33 لوله گذاری اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 142-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
34 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 4 اصفهان (خيابان بعثت ،كوي بهار) مناقصه شماره 141-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
35 آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 148-2-94 031-36680030 مناقصه
36 اجراي باقيمانده خط انتقال فاضلاب 1400ميليمتر پروژه نگين در خيابان گلزار شهداي عاشق آباد (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 146-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
37 اصلاح خط انتقال فاضلاب 1200ميليمتر خيابان نظر اصفهان (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 145-2-94 031-36680030 مناقصه
38 آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی شماره 144-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
39 خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 140-2-94 031-36680030 مناقصه
40 عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 139-2-94 031-36680030 مناقصه
41 ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهار اصفهان مناقصه 135-2-94 031-36680030 مناقصه
42 ترمیم و آسفالت ترانشه حفاری شده فاضلاب ابریشم، کلیشاد و سودرجان مناقصه شماره 133-2-94 031-36680030 مناقصه
43 اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 132-2-94 031-36680030 مناقصه
44 زيرسازي و آسفالت معابر لوله گذاري شده فاضلاب شهر نجف آباد مناقصه شماره 131-2-94 031-36680030 مناقصه
45 انجام خدمات مشترکين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 138-2-94 031-36680030 مناقصه
46 انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 137-2-94 031-36680030 مناقصه
47 آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 134-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
48 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه ورزنه مناقصه شماره 130-2-94 031-36680030 مناقصه
49 عمليات خدمات مشترکین منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 129-2-94 031-36680030 مناقصه
50 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 128-2-94 031-36680030 مناقصه

صفحات