مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب باقیمانده مبارکه(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 301-3-93 424.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
2 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نائین مناقصه شماره 299-3-93 201.400.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 عمليات ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های فاضلاب خوراسگان مناقصه شماره 298-3-93 13.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 عملیات اجرایی احداث بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران مناقصه شماره 297-3-93 27.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهر ورنامخواست(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 276-3-93 796.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 عمليات خدمات مشترکين منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 296-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 295-3-93 575.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 ترمیم آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 294-3-93 100.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 اصلاح شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 293-3-93 169.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
10 لوله گذاری فاضلاب محوطه داخلی تعاونی مسکن دادگستری بهارستان مناقصه شماره3-42-93 -/368,000,000 ریال 0311-6680030 مناقصه
11 لغو مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهر ورنامخواست(ارزیابی کیفی) شماره 276-3-93 - 0311-6680030 مناقصه
12 ترمیم و آسفالت ترانشه های انشعابات، لوله گذاری و حوادث منطقه 4 اصفهان مناقصه شماره 292-3-93 166.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
13 ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب در شاهین شهر مناقصه شماره 291-3-93 133.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب باقیمانده مبارکه(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 290-3-93 424.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 288-3-93 152.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 لوله گذاری شبکه فاضلاب منطقه شهرضا(خیابان پاسداران) مناقصه شماره 287-3-93 13.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 عملیات لوله گذاری فاضلاب (اتصال شهرک قدس به بافندگان) مناقصه شماره 286-3-93 123.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
18 بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 289-3-93 88.646.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمايه گذاران مناقصه شماره 285-3-93 - 0311-6680030 مناقصه
20 چاپ و توزیع بسته های قبوض آب بها در ادارات آبفای شهرهای استان اصفهان مناقصه شماره 284-3-93 134.880.000ریال 0311-6680030 مناقصه
21 چاپ و توزیع بسته های قبوض آب بها در شهر اصفهان مناقصه شماره 283-3-93 60.915.000ریال 0311-6680030 مناقصه
22 خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولا دار کلاس C250 (90 کیلوئی) و D400 (120 کیلوئی) جهت آبفا لنجان مناقصه شماره 282-3-93 184.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 200 میلیمتر جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 281-3-93 81.400.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 عمليات خدمات مشترکين منطقه مبارکه مناقصه شماره 280-3-93 155.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 انجام خدمات عمومی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 279-3-93 139.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 278-3-93 265.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 277-3-93 103.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهر ورنامخواست(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 276-3-93 796.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از زرین شهر(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 275-3-93 320.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه جلگه مناقصه شماره 274-3-93 45.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 عمليات مدیریت بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه جلگه مناقصه شماره 273-3-93 147.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 عمليات خدمات مشترکين منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 272-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 271-3-93 168.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
34 توسعه شبکه فاضلاب در محدوده شهر خوراسگان مناقصه شماره 270-3-93 24.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب باقیمانده کرکوند(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 267-3-93 470.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
36 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 269-3-93 100.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
37 ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 268-3-93 102.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 266-3-93 265.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، نگهداري تصفيه خانه فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فريدن مناقصه شماره 265-3-93 149.900.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 عمليات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 264-3-93 159.600.000ریال 0311-6680030 مناقصه
41 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نائین مناقصه شماره 263-3-93 191.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
42 اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 262-3-93 103.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت 1مناقصه شماره 261-3-93 23.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 ترمیم مسیر ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 260-3-93 153.000.000 0311-6680030 مناقصه
45 بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 259-3-93 88.646.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار (قرارداد باز) مناقصه شماره 258-2-93 122.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
47 لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر مبارکه (باقی مانده سرارود و اسماعیل ترخان) مناقصه شماره 257-2-93 436.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 حفظ و نگهداري از فضاي سبز اداره مركزي مناقصه شماره 256-2-93 164.166.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب بابا شيخعلي ،چاههاي فلمن وانبار چشمه توتي مناقصه شماره 255-2-93 162.960.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 حفظ و نگهداري فضاي سبزتصفيه خانه های شمال وجنوب وسپاهانشهر ولوله سازی قائمیه مناقصه شماره 254-2-93 184.766.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات