مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان برخوار مناقصه شماره 75-1-94 031-36680030 مناقصه
2 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 74-1-94 031-36680030 مناقصه
3 خريد فلومترهاي الکترومغناطیس فلنچی دیتالاگردار در اقطار 50 تا 1000 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 79-1-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
4 خريد فشارسنج آنلاین دیتالاگردار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 78-1-94 031-36680030 مناقصه
5 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 و 600 میلیمتر جهت مناطق : نجف آباد – شاهین شهر – شهرضا – بوئین مناقصه شماره 77-1-94 031-36680030 مناقصه
6 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 76-1-94 031-36680030 مناقصه
7 عمليات مخزن و شیرخانه 2000 مترمکعبی مدفون نیک آباد جرقویه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 73-1-94 031-36680030 مناقصه
8 ترميم آسفالت نوارهای حفاری منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 60-1-94 - ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
9 اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرهای جنوب شرق اصفهان مناقصه شماره 50-1-94 - ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
10 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گز به روش بیع متقابل مناقصه شماره 70-1-94 - ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
11 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر خورزوق به روش بیع متقابل مناقصه شماره 71-1-94 - ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
12 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگاب به روش بیع متقابل مناقصه شماره 69-1-94 - 031-36680030 مناقصه
13 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دستگرد به روش بیع متقابل مناقصه شماره 68-1-94 - ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
14 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دولت¬آباد به روش بیع متقابل مناقصه شماره 67-1-94 - ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
15 اصلاح شبکه خط 1000 چمران در محدوده منطقه 4 اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 72-1-94 167.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
16 آبرساني به باعبهادران با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 65-1-94 22.300.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
17 لوله گذاری فاضلاب توسعه شبکه شهرهای شاهین شهر و گز(قرارداد باز) مناقصه شماره 64-1-94 83.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
18 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه چهار مناقصه شماره 63-1-94 123.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
19 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه سه(قراردادباز) مناقصه شماره 62-1-94 83.200.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
20 انجام امور اداري و خدمات عمومی منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 61-1-94 182.900.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
21 لوله گذاری شبکه فاضلاب بافران نائین مناقصه شماره 59-1-94 158.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
22 اصلاح و توسعه شبكه آب خميني شهر(درچه،کوشک و اصغر آباد) مناقصه شماره 58-1-94 116.100.000ریال 031-36680030 مناقصه
23 اجراي خط انتقال آب دهاقان مناقصه شماره 57-1-94 12.500.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
24 اصلاح شبكه آب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 56-1-94 15.800.000ریال 031-36680030 مناقصه
25 حمل و نقل با ماشین آلات سنگین ( تامين نيروي انساني راننده ) مناقصه شماره 55-1-94 394.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
26 تامين نيروي انساني اداري اداره مركزي و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان و شهرستانها مناقصه شماره 54-1-94 379.900.000ریال 031-36680030 مناقصه
27 تخلیه وبارگیری کالادر انبار مناقصه شماره 53-1-94 272.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
28 انجام خدمات عمومی اداره مركزي و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان و شهرستانها مناقصه شماره 52-1-94 702.700.000 ریال 031-36680030 مناقصه
29 انجام امور خدماتي ، اداری و بهره برداری ستاد مركزي و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان مناقصه شماره 51-1-94 1.682.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
30 خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 41-1-94 66.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
31 لوله گذاری فاضلاب توسعه شبکه شهرهای شاهین شهر و گز(قرارداد باز) مناقصه شماره 48-1-94 83.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
32 اصلاح شبکه آب منطقه 4 اصفهان مناقصه شماره 47-1-94 123.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
33 خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 600 میلیمتر جهت منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 46-1-94 1.900.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
34 اصلاح و توسعه شبكه آب منطقه چهاراصفهان مناقصه شماره 45-1-94 75.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
35 توسعه شبكه فاضلاب منطقه سه اصفهان(قراردادباز) مناقصه شماره 44-1-94 79.300.000ریال 031-36680030 مناقصه
36 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه سه اصفهان(قراردادباز) مناقصه شماره 43-1-94 83.200.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
37 ترميم ترانشه آسفالت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 40-1-94 216.100.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
38 ترميم ترانشه آسفالت منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 39-1-94 100.200.000ریال 031-36680030 مناقصه
39 ترميم ترانشه آسفالت منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 38-1-94 61.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
40 آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر نجف آباد به روش بیع متقابل مناقصه شماره 42-1-94 - ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
41 مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، ا لکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 1-42-94 - 031-36680030 مناقصه
42 اجرای کلکتور و خط انتقال فاضلاب دهاقان مناقصه شماره 37-1-94 14.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
43 لوله گذاری شبکه فاضلاب بافران مناقصه شماره 36-1-94 158.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
44 اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر کلیشاد مناقصه شماره 35-1-94 126.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
45 اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر ابریشم مناقصه شماره 34-1-94 73.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
46 عمليات مخزن و شیرخانه 2000 مترمکعبی مدفون نیک آباد جرقویه مناقصه شماره 33-1-94 27.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
47 عمليات باقيمانده مخزن 2000 مترمکعبی مدفون زواره مناقصه شماره 32-1-94 27.000.000 ریال 031-36680030 مناقصه
48 اصلاح و توسعه شبكه آب خميني شهر مناقصه شماره 31-1-94 116.100.000 ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
49 اجراي خط انتقال آب دهاقان شماره 30-1-94 12.500.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
50 مخزن و شیرخانه مدفون 1000 میلیمتر تودشک کوهپایه مناقصه شماره 9-1-94 15.000.000ریال 031-36680030 مناقصه

صفحات