مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 ایستگاه پمپاژ آبرسانی، ساختمان نگهبانی، محوطه سازی و دیوارکشی منظریه شهرضا مناقصه شماره 333-3-93 12.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
2 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 332-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 336-3-93 285.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
4 عمليات همسطح سازي دريچه هاي منهولهاي فاضلاب و حوضچه سازي فاضلاب منطقه خميني شهر مناقصه شماره 335-3-93 48.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 334-3-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله های کله مسیح و کله مسلمان و بهجت آباد زاینده رود(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 331-3-93 950.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 لوله گذاری فاضلاب مرحله 5 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 330-3-93 201.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
8 لوله گذاری فاضلاب مرحله 4 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 329-3-93 210.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 لوله گذاری فاضلاب مرحله دوم درچه شمالی (منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 328-3-93 199.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
10 لوله گذاری فاضلاب محوطه داخلی تعاونی مسکن دادگستری بهارستان مناقصه شماره4-42-93 -/362,455,415 ریال 0311-6680030 مناقصه
11 ترمیم ترانشه فاضلاب قسمتی از بلوار امام خمینی شاهین شهر مناقصه شماره 327-3-93 79/000/000 0311-6680030 مناقصه
12 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت پروژه شهید فهمیده و سطح منطقه 3 مناقصه شماره 326-3-93 153/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
13 ترمیم مسیر ترانشه در منطقه 5 اصفهان مناقصه شماره 325-3-93 153/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
14 ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 4 مناقصه شماره 324-3-93 165/000/000 0311-6680030 مناقصه
15 توسعه کلکتور اصلی فاضلاب قهجاورستان مناقصه شماره 323-3-93 17/000/000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر جدا در اقطار 400،250،200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 322-3-93 264/825/000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت در اقطار 700،600،400،315،250،200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا نجف آباد مناقصه شماره 321-3-93 661/200/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
18 خط انتقال فاضلاب کوی قدس(مجاور کوه سفید) مناقصه شماره 320-3-93 133/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
19 توسعه شبکه فاضلاب امام حسین قسمت 4 مناقصه شماره 319-3-93 158/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
20 عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین منطقه جرقویه مناقصه شماره 318-3-93 145/200/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
21 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نائین مناقصه شماره 317-3-93 201/400/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
22 عملیات خدمات مشترکین منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 316-3-93 153/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
23 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 315-3-93 575/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
24 توسعه شبکه فاضلاب فلاورجان(هویه و ریاخون) مناقصه شماره 314-3-93 187.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 لوله گذاری فاضلاب منطقه خمینی شهر(آدرسهای پراکنده) مناقصه شماره 313-3-93 216.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 312-3-93 100.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 تامین نیروی انسانی به منظور انجام عملیات نظارت کارگاهی براجرای نصب انشعابات آب وفاضلاب و خدمات ثانویه در مناطق ششگانه شهر اصفهان مناقصه شماره 305-3-93 211.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 311-3-93 169.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 خط انتقال فاضلاب كوي قدس (مجاور كوه سفيد) مناقصه شماره 310-3-93 133.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 اجراي عمليات لاينينگ درزهاي لوله هاي بتني خط انتقال فاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 309-3-93 15.935.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 خرید دستگاه آناليزور مولتی پارامتر آنلاين(داراي دو سري سنسور ورودي و خروجي) جهت تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان مناقصه شماره 308-3-93 145.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 خرید يک دستگاه فلومتر غير تماسي جهت تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 307-3-93 50.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 خرید 4 دستگاه الکتروپمپ مستغرق تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره 306-3-93 180.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
34 اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 304-3-93 109.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 توسعه شبكه فاضلاب شهرك امام حسين قسمت 4 مناقصه شماره 303-3-93 158.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
36 توسعه شبكه فاضلاب شهرك امام حسين قسمت 3 مناقصه شماره 302-3-93 124.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
37 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب باقیمانده مبارکه(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 301-3-93 424.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نائین مناقصه شماره 299-3-93 201.400.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 عمليات ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های فاضلاب خوراسگان مناقصه شماره 298-3-93 13.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 عملیات اجرایی احداث بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران مناقصه شماره 297-3-93 27.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
41 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهر ورنامخواست(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 276-3-93 796.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
42 عمليات خدمات مشترکين منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 296-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 295-3-93 575.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 ترمیم آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 294-3-93 100.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
45 اصلاح شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 293-3-93 169.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 لوله گذاری فاضلاب محوطه داخلی تعاونی مسکن دادگستری بهارستان مناقصه شماره3-42-93 -/368,000,000 ریال 0311-6680030 مناقصه
47 لغو مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهر ورنامخواست(ارزیابی کیفی) شماره 276-3-93 - 0311-6680030 مناقصه
48 ترمیم و آسفالت ترانشه های انشعابات، لوله گذاری و حوادث منطقه 4 اصفهان مناقصه شماره 292-3-93 166.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب در شاهین شهر مناقصه شماره 291-3-93 133.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب باقیمانده مبارکه(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 290-3-93 424.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات