مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار شماره 154-2-94 031-36680030 مناقصه
2 عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 153-2-94 031-36680030 مناقصه
3 انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 152-2-94 031-36680030 مناقصه
4 انجام خدمات مشترکين منطقه نجف آباد مناقصه شماره 151-2-94 031-36680030 مناقصه
5 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 147-2-94 031-36680030 مناقصه
6 ترميم ترانشه هاي آسفالت منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 143-2-94 031-36680030 مناقصه
7 لوله گذاری اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 142-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
8 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 4 اصفهان (خيابان بعثت ،كوي بهار) مناقصه شماره 141-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
9 آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 148-2-94 031-36680030 مناقصه
10 اجراي باقيمانده خط انتقال فاضلاب 1400ميليمتر پروژه نگين در خيابان گلزار شهداي عاشق آباد (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 146-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
11 اصلاح خط انتقال فاضلاب 1200ميليمتر خيابان نظر اصفهان (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 145-2-94 031-36680030 مناقصه
12 آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی شماره 144-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
13 خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 140-2-94 031-36680030 مناقصه
14 عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 139-2-94 031-36680030 مناقصه
15 ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهار اصفهان مناقصه 135-2-94 031-36680030 مناقصه
16 ترمیم و آسفالت ترانشه حفاری شده فاضلاب ابریشم، کلیشاد و سودرجان مناقصه شماره 133-2-94 031-36680030 مناقصه
17 اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 132-2-94 031-36680030 مناقصه
18 زيرسازي و آسفالت معابر لوله گذاري شده فاضلاب شهر نجف آباد مناقصه شماره 131-2-94 031-36680030 مناقصه
19 انجام خدمات مشترکين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 138-2-94 031-36680030 مناقصه
20 انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 137-2-94 031-36680030 مناقصه
21 آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 134-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
22 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه ورزنه مناقصه شماره 130-2-94 031-36680030 مناقصه
23 عمليات خدمات مشترکین منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 129-2-94 031-36680030 مناقصه
24 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 128-2-94 031-36680030 مناقصه
25 لغو مناقصه شماره 92-2-94 با موضوع اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب کرکوند مبارکه 031-36680030 مناقصه
26 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 126-2-94 031-36680030 مناقصه
27 اسناد ارزیابی فنی شماره 6-1-94 031-36680030 مناقصه
28 آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 125-2-94 031-36680030 مناقصه
29 عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه (شهرهای کوهپایه ، تودشک و سجزی) مناقصه شماره 124-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
30 انجام خدمات مشترکين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 123-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
31 خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوب به قطر 1200 و 1400 ميليمتر جهت منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 122-2-94 031-36680030 مناقصه
32 اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب کرکوند مبارکه مناقصه شماره 92-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
33 اصلاح شبكه آب منطقه زرين شهر مناقصه شماره 121-2-94 031-36680030 مناقصه
34 اصلاح شبکه خط 1000 چمران در محدوده منطقه چهار اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 120-2-94 031-36680030 مناقصه
35 انجام خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 119-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
36 انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 118-2-94 031-36680030 مناقصه
37 انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 117-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
38 عملیات احداث و محوطه سازی ساختمان آزمایشگاه آب واقع در محوطه چاه فلمن مناقصه شماره 111-2-94 031-36680030 مناقصه
39 مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، ا لکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 2-42-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
40 اجراي خط انتقال آب شهيد فهميده منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 116-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
41 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 115-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
42 اصلاح شبكه فاضلاب خيابان ابوريحان بيروني منطقه چهار مناقصه شماره 110-2-94 031-36680030 مناقصه
43 توسعه شبكه فاضلاب محله محمود آباد منطقه پنج مناقصه شماره 109-2-94 031-36680030 مناقصه
44 آبرسانی از حوضچه موجود جاده شاهین شهر تا شهر گز مناقصه شماره 93-2-94 031-36680030 مناقصه
45 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب به قطر 160 و 200 میلیمتر و كوپلینگ مربوطه جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 114-2-94 031-36680030 مناقصه
46 خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 و 400 میلیمتر جهت آبفا منطقه شاهین شهر و لنجان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 113-2-94 031-36680030 مناقصه
47 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه خميني شهر مناقصه شماره 112-2-94 031-36680030 مناقصه
48 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و خدمات عمومی منطقه مبارکه مناقصه شماره 108-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
49 عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه بادرود مناقصه شماره 107-2-94 031-36680030 مناقصه
50 عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه خورو بیابانک مناقصه شماره 106-2-94 031-36680030 مناقصه

صفحات