مناقصه ها و مزایده ها

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 تمدید مناقصه عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شش شهر اصفهان شماره 188-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
2 تمدید مناقصه عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان شماره 187-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
3 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومی و آزمایشگاه منطقه نجف آباد مناقصه شماره 196-2-93 338.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 عمليات بهره برداري شبکه آب منطقه فلاورجان مناقصه شماره 195-2-93 103.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه فلاورجان مناقصه شماره 194-2-93 158.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 خرید 4 دستگاه الکتروپمپ مستغرق تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره 193-2-93 180.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 بهره برداري،اپراتوري،نگهداري وتعمیرات تاسیسات وتجهيزات مكانيكي،ابزاردقیق،برقي،محوطه،ساختمانها،شيرخانه ها،ديزل ژنراتورسامانه هاي گندزدايي وايستگاه پمپاژومخازن آب واقع درمحل هاي هزارجريب،چشمه توتي،پيلاف،گورت وايستگاه پمپاژ ارغوانیه مناقصه شماره192-2-93 141.761.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده میدان دانشجو و ضلع شرقی خیابان دهخدا سده لنجان(با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 190-2-93 975.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 اجراي 21 كيلومتر شبكه جمع آوری فاضلاب ورنامخواست(با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 191-2-93 600.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
10 عمليات مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه قهجاورستان مناقصه شماره 189-2-93 74.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
11 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 188-2-93 146.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
12 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 187-2-93 164.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
13 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 186-2-93 87.800.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
14 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 185-2-93 243.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 184-2-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان مناقصه شماره 183-2-93 207.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 عملیات لوله گذاری فاضلاب دینان درچه واقع در منطقه خمینی شهر(مرحله 4) مناقصه شماره 182-2-93 231.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
18 عملیات لوله گذاری فاضلاب در درچه، دینان (منطقه خمینی شهر- مرحله 3) مناقصه شماره 181-2-93 253.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 180-2-93 114.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
20 لغو مناقصه عمليات مديريت بهره برداري ، خدمات مشتركين و بهره برداري فاضلاب منطقه كوهپايه شماره 179-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
21 لغو مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 166-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
22 عملِيات بهره بردارِي ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومِي منطقه چادگان مناقصه شماره 178-2-93 65.354.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه برخوار مناقصه شماره 177-2-93 176.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 176-2-93 3.397.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه دهاقان مناقصه شماره 175-2-93 95.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 عمليات بهره برداري شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه سمیرم مناقصه شماره 174-2-93 159.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب و خدمات عمومی منطقه سمیرم مناقصه شماره 173-2-93 135.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 عمليات بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره 172-2-93 68.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 اصلاحیه و تمدید عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه تیران و کرون مناقصه شماره 155-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
30 عملیات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب بهارستان تجديد مناقصه شماره 1-1-42-93 - 0311-6680030 مناقصه
31 انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 171-2-93 64.8000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه خميني شهر مناقصه شماره 170-2-93 859.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه يک اصفهان مناقصه شماره 169-2-93 75.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
34 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب لنجان مناقصه 168-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 167-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
36 مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 166-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
37 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 250 میلیمتر با واشر و مانشون مناقصه شماره 165-2-93 246.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 اصلاحیه برآورد سند مناقصه عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه گلپایگان شماره 156-2-9 - 0311-6680030 مناقصه
39 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 164-2-93 68.750.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 163-2-93 40.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
41 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه نجف آباد مناقصه شماره 162-2-93 182.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
42 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 161-2-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 عمليات خدمات مشترکِين منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 160-2-93 198.950.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب کرکوند(بلوار امام زاده) شماره 138-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
45 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه گلپایگان مناقصه 156-2-93 248.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه تیران و کرون مناقصه شماره 155-2-93 187.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
47 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه برخوار مناقصه شماره 154-2-93 176.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه ورزنه مناقصه شماره 153-2-93 57.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه مناقصه شماره 151-2-93 139.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 اصلاحيه بند ب 1 پاكت ب مناقصه به شماره هاي 129-2-93 و 130-2-93 - 0311-6680030 مناقصه

صفحات