مناقصه ها و مزایده ها

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر قطر 1400 میلیمتر-فاز دوم شماره 236-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
2 عمليات نگهبانی ، اپراتوری چاه ها ، تاًسیسات طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 245-2-93 185.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب نجف آباد شماره 228-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
4 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با اتصالات مربوطه به قطر 600 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر مناقصه شماره 241-2-93 106.375.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه به قطر 200 میلیمتر جهت آبفا لنجان مناقصه شماره 240-2-93 60.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه در اقطار 200 ، 250 ، 400 ، 600 ، 800 میلیمتر جهت آبفا مبارکه مناقصه شماره 239-2-93 513.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 خرید 4 دستگاه الکتروپمپ مستغرق تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره 243-2-93 180.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و آزمايشگاه منطقه نجف آباد مناقصه 244-2-93 338.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 عمليات بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره 242-2-93 68.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
10 عملیات ترمیم آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب منطقه نجف آباد مناقصه شماره 238-2-93 100.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
11 لوله گذاری فاضلاب خط انتقال درچه به دهنو مناقصه شماره 237-2-93 356.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
12 لوله گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر قطر 1400 میلیمتر-فاز دوم مناقصه شماره 236-2-93 662.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
13 اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه چهاراصفهان مناقصه شماره 235-2-93 78.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش لوله اصلی و انشعابات آب و فاضلاب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره 234-2-93 133.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه لنجان (قرارداد باز) مناقصه شماره 232-2-93 75.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب نجف آباد شماره 219-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
17 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب نجف آباد-یزدانشهر شماره 218-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
18 توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار (قرارداد باز) مناقصه شماره 233-2-93 122.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه چهار اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 231-2-93 64.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
20 اصلاحيه مناقصات شماره 227-2-93 الي 230-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
21 لوله گذاری 21 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ورنامخواست(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 230-2-93 975.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
22 لوله گذاری فاضلاب محدوده میدان دانشجو و ضلع شرقی خیابان دهخدا سده لنجان(ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 229-2-93 600.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 لوله گذاری فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 228-2-93 430.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شده منطقه فلاورجان مناقصه شماره 227-2-93 184.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 225-2-93 135.900.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و خدمات مشترکین منطقه نطنز مناقصه شماره 224-2-93 129.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و آزمايشگاه منطقه نجف آباد مناقصه شماره 223-2-93 338.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 222-2-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 221-2-93 164.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 220-2-93 340.159.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 اصلاحيه بند ب - 5 - سند مناقصه های 197-2-93 و 198-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
32 لوله گذاری فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 219-2-93 417.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 لوله گذاری فاضلاب نجف آباد-یزدانشهر مناقصه شماره 218-2-93 140.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
34 عملیات ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 217-2-93 100.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 عمليات توسعه و اصلاح شبكه آب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 216-2-93 61.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
36 اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمايه گذاران مناقصه شماره 199-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
37 خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250(90 کیلوئی ) جهت ستاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شماره 215-2-93 198.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي شماره 214-2-93 166.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 لغو مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با اتصالات مربوطه به قطر 630 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر مناقصه شماره 213-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
40 لغو مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه به قطر 200 میلیمتر جهت آبفا لنجان شماره 212-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
41 لغو مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه در اقطار 200 ، 250 ، 400 ، 600 ، 800 میلیمتر جهت آبفا مبارکه شماره 211-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
42 خدمات مشترکین منطقه شهرضا و مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين منظریه مناقصه شماره 210-2-93 173.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 عمليات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتورمنطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 209-2-93 166.600.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و تعمیرات و رفع گرفتگی شبکه فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 208-2-93 234.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
45 خدمات مشترکین منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 207-2-93 364.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 تمدید مناقصه عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه فلاورجان شماره 194-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
47 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 206-2-93 243.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه دهاقان مناقصه شماره 205-2-93 95.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 عمليات بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره 204-2-93 68.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان مناقصه 203-2-93 162.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات