مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 بهره برداری( اپراتوری ) و نگهداری وتعمیرات تاسیسات وتجهیزات مکانیکی ، ابزار دقیق ازکلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی اصفهان بزرگ و ایستگاههای پمپاژ مبارکه و زرین شهرونوگوران مناقصه شماره 29-1-94 455.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
2 عمليات ويدئومتري و شستشوی شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب منطقه مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 27-1-94 207.300.000ریال 031-36680030 مناقصه
3 باقیمانده مخزن و شیرخانه 2000 مترمکعبی مدفون داران مناقصه شماره 26-1-94 14.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
4 لوله گذاری فاضلاب توسعه شبکه شهرهای شاهین شهر و گز(قرارداد باز) مناقصه شماره 25-1-94 83.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
5 ترميم ترانشه آسفالت آب و فاضلاب شاهين شهر مناقصه مناقصه شماره 24-1-94 163.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
6 ادامه لوله گذاری فاضلاب ولاشان به درچه مناقصه شماره 23-1-94 164.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
7 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 و 400 میلیمتر جهت آبفا منطقه لنجان مناقصه شماره 22-1-94 357.450.000ریال 031-36680030 مناقصه
8 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 90 ، 110 ، 160 و 200 میلیمتر جهت ستاد و منطقه 5 شهر اصفهان مناقصه شماره 21-1-94 292.050.000ریال 031-36680030 مناقصه
9 خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC مناقصه شماره 20-1-94 375.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
10 خريد كنتور قطر 2/1 اینچ آب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشک معادل کلاس C دارای قابلیت قرائت از راه دور مناقصه شماره 19-1-94 120.500.000ریال 031-36680030 مناقصه
11 عمليات ويدئومتري و شستشوی شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب منطقه لنجان مناقصه 16-1-94 251.800.000ریال 031-36680030 مناقصه
12 ترميم ترانشه آسفالت منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 18-1-94 165.500.000ریال 031-36680030 مناقصه
13 ترميم ترانشه آسفالت منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 17-1-94 61.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
14 عملیات اجرایی احداث قسمتی از شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت مناقصه شماره 15-1-94 23.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
15 آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر نجف آباد به روش بیع متقابل مناقصه شماره ۱۴-۱-۹۴ - 031-36680030 مناقصه
16 خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 600 میلیمتر جهت منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 13-1-94 250.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
17 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت مناطق مختلف آبفای استان اصفهان مناقصه شماره 12-1-94 1.043.265.000ریال 031-36680030 مناقصه
18 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 90 و 110 میلیمتر جهت مناطق مختلف آبفای استان اصفهان مناقصه شماره 11-1-4 135.317.000ریال 031-36680030 مناقصه
19 مناقصه شماره 10-1-94 با موضوع خرید 6 دستگاه بلوئر هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شمال لغو شد - 031-36680030 مناقصه
20 مخزن و شیرخانه مدفون 1000 میلیمتر تودشک کوهپایه مناقصه شماره 9-1-94 15.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
21 عمليات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 8-1-94 101.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
22 لوله گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر قطر 1400 میلیمتر مناقصه شماره 5-1-94 662.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
23 لوله گذاري فاضلاب خيابان دانشگاه در منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 4-1-94 131.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
24 عمليات اجرائي و احداث بخشي از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر نجف آباد(شماره دو) مناقصه شماره 3-1-94 39.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
25 عمليات اجرائي و احداث بخشي از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر نجف آباد(شماره يك) مناقصه شماره 2-1-94 44.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
26 خدمات مهندسی مرحله دوم( طراحی تفصیلی) و سوم (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) کارهای مرتبط با شبکه توزیع و خطوط انتقال آب وشبکه جمع آوری و خطوط و تاسیسات دفع فاضلاب شهر اصفهان و جمع آوری اطلاعات جغرافیایی (GIS)کارهای نظارت شده و ابلاغی 6-1-94 - 031-36680030 مناقصه
27 خرید 2 دستگاه فیلتر ماسه ای تحت فشار جهت فاز اضطراری تصفیه خانه آب خوانسار مناقصه شماره 427-4-93 75.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
28 خرید 2 دستگاه تابلو برق VSD جهت ايستگاه پمپاژ آب شماره 1 و 2 خوانسار مناقصه شماره 426-4-93 220.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
29 عمليات اجرائي بهره برداري از کل شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک اصفهان و ايستگاه پمپاژ فاضلاب بزرگمهر مناقصه شماره 425-4-93 374.900.000ریال 031-36680030 مناقصه
30 باقي مانده مخزن و شیرخانه مدفون 5000 مترمکعبی خمینی شهر مناقصه شماره 424-4-93 42.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
31 لوله گذاري توسعه شبكه فاضلاب شهر گرگاب قطر 200 و 250 ميليمتر مناقصه شماره 423-4-93 21.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
32 اجرای شبکه فاضلاب فریدونشهر (قسمت دوم) مناقصه شماره 422-4-93 17.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
33 اجرای شبکه فاضلاب فریدونشهر (قسمت اول) مناقصه شماره 421-4-93 17.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
34 اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 419-4-93 48.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
35 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر ورنامخواست به طول 16 کیلومتر(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 418-4-93 1.070.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
36 لوله گذاری فاضلاب فرعی های بلوار مدرس و آدرسهای متفرقه سطح شهر شهرضا مناقصه شماره 417-4-93 16.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
37 اصلاح وتوسعه شبكه فاضلاب منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 416-4-93 139.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
38 اصلاح وتوسعه شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 415-4-93 123.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
39 لوله گذاری فاضلاب باقیمانده مبارکه و کرکوند (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 414-4-93 634.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
40 خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 250 و 400 میلیمتر جهت مناطق : خور و لنجان مناقصه شماره 413-4-93 509.250.000ریال 031-36680030 مناقصه
41 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود قطر 600 میلیمتر جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 412-4-93 205.350.000ریال 031-36680030 مناقصه
42 عمليات اجرائي بهره برداري از کل شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک اصفهان و ايستگاه پمپاژ فاضلاب بزرگمهر مناقصه شماره 411-4-93 374.900.000ریال 031-36680030 مناقصه
43 آگهی فراخوان جهت ارزيابي كيفي سرمايه گذاران به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی به شهر گز در قالب قرارداد B.O.T مناقصه 410-4-93 - 031-36680030 مناقصه
44 اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 409-4-93 48.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
45 ترمیم آسفالت شبکه فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 408-4-93 19.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
46 توسعه شبكه فاضلاب كلكتور شرق بتني 1000 منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 407-4-93 49.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
47 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه دو سمیرم مناقصه شماره 403-4-93 13.000.000ریال ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
48 لوله گذاری فاضلاب مرحله 4 احمد آباد درچه (منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 402-4-93 210.000.000ریال 031-36680030 مناقصه
49 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت در اقطار 250 ، 400 و 500 میلیمتر با واشر و كوپلر جهت آبفا مباركه و منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 406-4-93 390.714.000ریال 031-36680030 مناقصه
50 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر جدا و سرخود در اقطار مختلف با واشر و کوپلر جهت مناطق: شهرضا ، هرند ، فریدن ، سمیرم مناقصه شماره 405-4-93 742.550.000ریال 031-36680030 مناقصه

صفحات