مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 363-4-93 187.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
2 عمليات همسطح سازي دريچه هاي منهولهاي فاضلاب و حوضچه سازي فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 362-4-93 55.400.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 تهیه، ساخت ، نصب، راه اندازی، آموزش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب خوانسار مناقصه شماره 361-4-93 29.360.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 لوله گذاری فاضلاب خیابان شهید فهمیده خمینی شهر مناقصه شماره 357-4-93 20.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 احداث جاده دسترسی و خط انتقال فاضلاب شهر سده لنجان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 352-4-93 619.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 356-4-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، تعويض و نصب شيرآلات و خدمات عمومي منطقه مبارکه مناقصه شماره 355-4-93 396.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار مناقصه354-4-93 - 0311-6680030 مناقصه
9 آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار مناقصه 353-4-93 - 0311-6680030 مناقصه
10 اجراي عمليات لاينينگ درزهاي لوله هاي بتني خط انتقال فاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 350-3-93 15.935.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
11 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت کوپلر سرخود به قطر 500 میلیمتر با واشر و مانشون جهت قهجاورستان منطقه6 اصفهان (خوراسگان) مناقصه شماره 349-3-93 245.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
12 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه يك شهر اصفهان محدوده خيابانهاي عبدالرزاق ، چهارباغ پائين ، ا بن سينا مناقصه شماره 348-3-93 226.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
13 لوله گذاری فاضلاب باقیمانده شهر چمگردان مناقصه شماره 346-3-93 375.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 345-3-93 31.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 344-3-93 166.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 347-3-93 187.200.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
17 مرمت نوار حفاری و ترمیم ترانشه آسفالت منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 342-3-93 151.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
18 ترمیم ترانشه فاضلاب قسمتی از بلوار امام خمینی شاهین شهر مناقصه شماره 341-3-93 79.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت پروژه شهید فهمیده و سطح منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 340-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
20 ترمیم مسیر ترانشه در منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 339-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
21 شبکه جمع آوری فاضلاب حدود 15 کیلومتر شهر سده لنجان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 338-3-93 693.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
22 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، تعویض و نصب شیرآلات و خدمات عمومی منطقه مبارکه مناقصه شماره 343-3-93 396.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه يک اصفهان مناقصه شماره 337-3-93 575.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 ایستگاه پمپاژ آبرسانی، ساختمان نگهبانی، محوطه سازی و دیوارکشی منظریه شهرضا مناقصه شماره 333-3-93 12.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 332-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 336-3-93 285.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
27 عمليات همسطح سازي دريچه هاي منهولهاي فاضلاب و حوضچه سازي فاضلاب منطقه خميني شهر مناقصه شماره 335-3-93 48.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 334-3-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله های کله مسیح و کله مسلمان و بهجت آباد زاینده رود(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 331-3-93 950.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 لوله گذاری فاضلاب مرحله 5 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 330-3-93 201.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
31 لوله گذاری فاضلاب مرحله 4 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 329-3-93 210.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 لوله گذاری فاضلاب مرحله دوم درچه شمالی (منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 328-3-93 199.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
33 لوله گذاری فاضلاب محوطه داخلی تعاونی مسکن دادگستری بهارستان مناقصه شماره4-42-93 -/362,455,415 ریال 0311-6680030 مناقصه
34 ترمیم ترانشه فاضلاب قسمتی از بلوار امام خمینی شاهین شهر مناقصه شماره 327-3-93 79/000/000 0311-6680030 مناقصه
35 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت پروژه شهید فهمیده و سطح منطقه 3 مناقصه شماره 326-3-93 153/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
36 ترمیم مسیر ترانشه در منطقه 5 اصفهان مناقصه شماره 325-3-93 153/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
37 ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 4 مناقصه شماره 324-3-93 165/000/000 0311-6680030 مناقصه
38 توسعه کلکتور اصلی فاضلاب قهجاورستان مناقصه شماره 323-3-93 17/000/000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر جدا در اقطار 400،250،200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 322-3-93 264/825/000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت در اقطار 700،600،400،315،250،200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا نجف آباد مناقصه شماره 321-3-93 661/200/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
41 خط انتقال فاضلاب کوی قدس(مجاور کوه سفید) مناقصه شماره 320-3-93 133/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
42 توسعه شبکه فاضلاب امام حسین قسمت 4 مناقصه شماره 319-3-93 158/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
43 عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین منطقه جرقویه مناقصه شماره 318-3-93 145/200/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
44 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نائین مناقصه شماره 317-3-93 201/400/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
45 عملیات خدمات مشترکین منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 316-3-93 153/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
46 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 315-3-93 575/000/000 ریال 0311-6680030 مناقصه
47 توسعه شبکه فاضلاب فلاورجان(هویه و ریاخون) مناقصه شماره 314-3-93 187.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 لوله گذاری فاضلاب منطقه خمینی شهر(آدرسهای پراکنده) مناقصه شماره 313-3-93 216.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 312-3-93 100.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 تامین نیروی انسانی به منظور انجام عملیات نظارت کارگاهی براجرای نصب انشعابات آب وفاضلاب و خدمات ثانویه در مناطق ششگانه شهر اصفهان مناقصه شماره 305-3-93 211.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات