مناقصه ها و مزایده ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 125-2-94 031-36680030 مناقصه
2 عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه (شهرهای کوهپایه ، تودشک و سجزی) مناقصه شماره 124-2-94 031-36680030 مناقصه
3 انجام خدمات مشترکين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 123-2-94 031-36680030 مناقصه
4 خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوب به قطر 1200 و 1400 ميليمتر جهت منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 122-2-94 031-36680030 مناقصه
5 اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب کرکوند مبارکه مناقصه شماره 92-2-94 031-36680030 مناقصه
6 اصلاح شبكه آب منطقه زرين شهر مناقصه شماره 121-2-94 031-36680030 مناقصه
7 اصلاح شبکه خط 1000 چمران در محدوده منطقه چهار اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 120-2-94 031-36680030 مناقصه
8 انجام خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 119-2-94 031-36680030 مناقصه
9 انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 118-2-94 031-36680030 مناقصه
10 انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 117-2-94 031-36680030 مناقصه
11 عملیات احداث و محوطه سازی ساختمان آزمایشگاه آب واقع در محوطه چاه فلمن مناقصه شماره 111-2-94 031-36680030 مناقصه
12 مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، ا لکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 2-42-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
13 اجراي خط انتقال آب شهيد فهميده منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 116-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
14 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 115-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
15 اصلاح شبكه فاضلاب خيابان ابوريحان بيروني منطقه چهار مناقصه شماره 110-2-94 031-36680030 مناقصه
16 توسعه شبكه فاضلاب محله محمود آباد منطقه پنج مناقصه شماره 109-2-94 031-36680030 مناقصه
17 آبرسانی از حوضچه موجود جاده شاهین شهر تا شهر گز مناقصه شماره 93-2-94 031-36680030 مناقصه
18 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب به قطر 160 و 200 میلیمتر و كوپلینگ مربوطه جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 114-2-94 031-36680030 مناقصه
19 خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 و 400 میلیمتر جهت آبفا منطقه شاهین شهر و لنجان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 113-2-94 031-36680030 مناقصه
20 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه خميني شهر مناقصه شماره 112-2-94 031-36680030 مناقصه
21 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و خدمات عمومی منطقه مبارکه مناقصه شماره 108-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
22 عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه بادرود مناقصه شماره 107-2-94 031-36680030 مناقصه
23 عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه خورو بیابانک مناقصه شماره 106-2-94 031-36680030 مناقصه
24 عملیات خدمات مشترکین منطقه لنجان مناقصه شماره 105-2-94 031-36680030 مناقصه
25 عملیات خدمات مشترکین منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 104-2-94 031-36680030 مناقصه
26 اصلاح شبكه آب منطقه زرين شهر مناقصه شماره 103-2-94 031-36680030 مناقصه
27 آبرساني از حوضچه موجود جاده شاهين شهر تا گز مناقصه شماره 102-2-94 031-36680030 مناقصه
28 اصلاح شبکه خط 1000 چمران در محدوده منطقه چهار اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 101-2-94 031-36680030 مناقصه
29 آبرساني به باغبهادران با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 100-2-94 031-36680030 مناقصه
30 اصلاح شبكه فاضلاب منطقه سه (قرارداد باز) مناقصه شماره 99-2-94 031-36680030 مناقصه
31 عملیات احداث و محوطه سازی ساختمان آزمایشگاه آب واقع در محوطه چاه فلمن مناقصه شماره 98-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
32 ترميم آسفالت نوارهای حفاری منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 97-2-94 031-36680030 مناقصه
33 اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرهای جنوب شرق اصفهان ( ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 96-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
34 ارائه خدمات نظارت عالیه وکارگاهی شبکه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره 95-2-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
35 آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 94-2-94 031-36680030 مناقصه
36 تامین نیروی انسانی جهت امور بهره برداری مناقصه شماره 91-1-94 031-36680030 مناقصه
37 انجام خدمات اپراتوری 122 مناقصه شماره 90-1-94 031-36680030 مناقصه
38 خريد 20 دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 89-1-94 031-36680030 مناقصه
39 خرید 6 دستگاه بلوئر هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 88-1-94 031-36680030 مناقصه
40 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب به قطر 160 و 200 میلیمتر و كوپلینگ مربوطه جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 87-1-94 031-36680030 مناقصه
41 اصلاح شبكه آب منطقه يك مناقصه شماره 84-1-94 031-36680030 مناقصه
42 اجراي خط انتقال آب دهاقان با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 83-1-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
43 اجراي خط انتقال آب شهيد فهميده منطقه سه مناقصه شماره 82-1-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
44 اصلاح وتوسعه شبكه فاضلاب منطقه پنج(قراردادباز) مناقصه شماره 81-1-94 031-36680030 مناقصه
45 لوله گذاری فاضلاب بخشی از دهنو و اسماعیل ترخان مناقصه شماره 80-1-94 031-36680030 مناقصه
46 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مناقصه شماره 86-1-94 031-36680030 مناقصه
47 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اژیه به روش بیع متقابل مناقصه شماره 85-1-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
48 عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان برخوار مناقصه شماره 75-1-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
49 شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 74-1-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه
50 خريد فلومترهاي الکترومغناطیس فلنچی دیتالاگردار در اقطار 50 تا 1000 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 79-1-94 ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ مناقصه

صفحات