امروز : ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۳
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

معاونت مهندسي و توسعه كه بسياري از طرح هاي توسعه اي از طريق اين معاونت طراحي و به مرحله اجرا در مي آيد نقش بسزايي در درآمدزايي و كاهش احتمالي خسارات در شركت آب و فاضلاب دارد بعنوان مثال اگر طراحي ها از سوي اين معاونت با نهايت دقت و با محاسبه تمام جوانب صورت گيرد مطمئناً در زمان بهره برداري پروژه ها مشكلات به حداقل كاهش مي يابد و اين همان كاهش احتمالي خسارتها مي باشد . اگر طرحهاي توسعه اي بر مبناي ايده هاي جديد و خلاقيت كارشناسان صورت پذيرد مطمئناً بهره وري در اين شركت خدماتي بيش از گذشته افزايش خواهد يافت و اينجاست كه گفته مي شود معاونت مهندسي و توسعه اتاق فكري است كه شكوفائي رونق و بالندگي شركت آب و فاضلاب از آن نشأت مي گيرد و موتور محركه توسعه اين نوع شركتهاي خدماتي تلقي مي شود .

اميرحسين حكمتيان معاون مهندسي و توسعه در معرفي اين معاونت مي گويد : ساختار سازماني معاونت مهندسي و توسعه متشكل از بخش مطالعات فني و خدمات مهندسي ، بخش نظارت بر اجراي طرحهاي آب ، بخش نظارت بر اجراي طرحهاي فاضلاب و دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت بخش خصوصي است و بر اين اساس طراحي ، نظارت بر اجراي طرحهاي آب و فاضلاب اعم از لوله گذاري ، ساخت مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ ، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب با همكاري كارشناسان اين معاونت به مرحله اجرا در مي آيد . به طوريكه دفتر مطالعات فني و خدمات مهندسي وظيفه طراحي و تصويب طرحهاي مطالعاتي بخش آب و فاضلاب را به عهده دارد متشكل از ۲ گروه طراحي آب و طراحي فاضلاب مي باشد . گروه طراحي آب بررسي و مطالعات خطوط انتقال آب ، شبكه هاي توزيع ، طراحي مخازن ، استگاههاي پمپاژ و همچنين تصويب طرحهاي مطالعاتي تصفيه خانه هاي آب را انجام مي دهد و در گروه طراحي فاضلاب هم كليه طرحهاي مرتبط با خطوط انتقال و شبكه هاي جمع آوري فاضلاب و مطالعات مربوط به طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب و ايستگاههاي پمپاژ انجام مي پذيرد .

وي با اشاره به ديگر وظايف معاونت مهندسي و توسعه افزود : در اين معاونت مطالعات مربوط به تأمين آب از طريق منابع زيرزميني و چاهها ، نظارت بر حفاري چاههاي تأمين آب ، امور مرتبط با طراحي و معماري سازه ها ، برآوردپيش بيني هزينه عمليات اجرايي پروژه ها ، آماده سازي نقشه ها و شرح خدمات مورد نياز پروژه ها و همچنين محاسبات مربوط به قراردادهاي آماده سازي توسط كارشناسان اين حوزه انجام مي پذيرد . دريك جمله دفتر فني مركز ثقل و اتاق فكر طرحهاي آب و فاضلاب به شمار مي آيد .

حكمتيان با بيان اينكه نظارت برحسن انجام كار توسط پيمانكار يكي از مهمترين اهداف شركت است عنوان كرد : نظارت بر حسن انجام كار و رعايت مشخصات فني مطابق نقشه هاي موجود و رعايت استانداردهاي ملي در پروژه ها توسط پيمانكاران از وظايف مهم ديگر اين معاونت مي باشد .

در همين راستا امور اجرايي طرحهاي آب و امور اجرايي طرحهاي فاضلاب بعنوان ۲ بازوي اجرايي اين معاونت نقش ويژه اي در نظارت بر عمليات اجرايي لوله گذاري ها ، ساخت سازه هاي هيدروليكي و تصفيه خانه آب و فاضلاب را داشته و خوشبختانه با توجه به پتانسيل بالاي نيروي انساني گامهاي بلند و سازنده اي نيز در اين زمينه برداشته شده است . بعنوان مثال دوبرابرشدن فعاليتهاي اجرايي در اين معاونت طي ۲ سال اخير دليلي بر اين ادعا مي باشد .

معاون مهندسي و توسعه پيرامون دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت بخش خصوصي گفت : بر اساس دستور مديرعامل محترم شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در سطح شركتهاي آب و فاضلاب ايجاد شده است كه به همين منظور دفتر تجهيز منابع مالي نيز همگام با همين سياست از شش ماه گذشته در اين معاونت تشكيل شد . اين دفتر به منظور شناسايي پروژه هايي كه بخش خصوصي توان سرمايه گذاري در آن را دارند ايجاد شده زيرا بدين روش منابع مالي پروژه ها از طريق سرمايه گذاري داخلي و خارجي با روشهاي مشاركتي ديگر تأمين مي شود كه خوشبختانه از زمان راه اندازي اين دفتر فعاليتهاي خوبي در زمينه شناسايي پروژه هايي كه قابليت اجرا از طريق منابع مالي بخش خصوصي را دارد انجام شده است  و در همين راستا ۲ پروژه فاضلاب در شهرهاي اصفهان و نجف آباد كه منابع مالي آنها توسط بخش خصوصي تأمين مي گردد شناسايي شده و انشاء ا... اجرايي خواهند شد . بنابراين با توجه به محدوديت تأمين منابع مالي دولتي نقش اين دفتر در پيشبرد اجراي پروژه ها بارزتر خواهد شد .

حكمتيان با بيان اينكه خدماتي كه از سوي شركت آب و فاضلاب در اختيار مشتركين قرار مي گيرد با همكاري و هماهنگي همه معاونتها صورت گرفته افزود : مجموعه تلاش ها در همه بخش ها منجر به ارائه خدمات به مشتركين شده است . اما از آنجايي كه معاونت مهندسي و توسعه مركز تفكر فني و رعايت استانداردها مربوط مي باشد نقش بارزي در ارتقاء سطح خدماتي كه به متقاضيان ارائه مي شود دارد .

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو
نرم افزار CRM آریا