صفحه اخبار

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات نصب والو فشار شكن قطر 200 ميليمتر واقع در شهركو ی وليعصر ميدان نيايش ابتداي خيابان نيايش توسط... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 دربهمن ماه سال 96 تعداد  259 عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ، تجاري... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش  روابط عمومي آبفا منطقه 2  دربهمن ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب آب به مشتركين متقاضي نموده است . كه تعداد 56  انشعاب آب پس از بازديد هاي بعمل آمده به مشتركين... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در بهمن  ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 46   انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 تعداد 4168  مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار دربهمن ماه 96 صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه 2 بمنظور كاهش مطالبات... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي منطقه 2، با تلاش واحد مشتركين منطقه دربهمن  ماه سال جاري براي 615 مشترك  پر مصرف برگ اخطاريه صادر گرديد. هدف از توزيع اين برگه هاي اخطاريه مديريت مصرف بهينه آب و... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 دربهمن  ماه سال 96 كنتور نويسان آبفا منطقه 2 اقدام به قرائت كنتورآب در سطح منطقه  نموده اند، كه در مجموع ، تعداد 42073  فقره كنتورقرائت شد.شايان ذكر است... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه 2 واحد بهره برداري منطقه دربهمن  ماه سال جاري بيش از46  كيلومتر شستشوئي شبكه فاضلاب انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2، عمليات همسطح سازي دريچه هاي فاضلاب در سطح منطقه با همت واحد بهره برداري منطقه در حال اجرا مي باشد. اين عمليات با هدف رسيدگي سريع به حوادث و پيشگيري از... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06
, , ,

امیر حسین رحیمی مدیر آبفا منطقه دو شهر اصفهان  در دیدار  با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان  و روحانیون منطقه5 شهرداری اصفهان   بر اهمیت رهنمودهای روحانیون در مصرف بهینه آب به ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/12/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 تعداد 7373 مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار دردي ماه 96 صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه 2 بمنظور كاهش مطالبات... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/12/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 دردي   ماه سال 96 تعداد  211  عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ،... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/12/02

به گزارش  روابط عمومي آبفا منطقه 2  دردي ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب آب به مشتركين متقاضي نموده است . كه تعداد 36 انشعاب آب پس از بازديد هاي بعمل آمده به مشتركين... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/12/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 دردي ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 40 انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/12/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 دردي  ماه سال 96 كنتور نويسان آبفا منطقه 2 اقدام به قرائت كنتورآب در سطح منطقه  نموده اند، كه در مجموع ، تعداد 44045  فقره كنتورقرائت شد.شايان ذكر است... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/12/02

صفحات