صفحه اخبار

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي منطقه 2، با تلاش واحد مشتركين منطقه دردي  ماه سال جاري براي 754  مشترك   پر مصرف برگ اخطاريه صادر گرديد. هدف از توزيع اين برگه هاي اخطاريه مديريت مصرف بهينه آب و... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/12/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،با توجه به اينكه افزايش فشار آب گاهي باعث حوادث آب در شبكه توزيع آب ميشود به همين منظور امور بهره برداري آبفا منطقه 2  اقدام به نصب شير فشار شكن در... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2، عمليات همسطح سازي دريچه هاي فاضلاب در سطح منطقه با همت واحد بهره برداري منطقه در حال اجرا مي باشد. اين عمليات با هدف رسيدگي سريع به حوادث و پيشگيري از... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه 2 واحد بهره برداري منطقه درآذر  ماه سال جاري بيش از52 كيلومتر شستشوئي شبكه فاضلاب انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2، عمليات همسطح سازي دريچه هاي فاضلاب در سطح منطقه با همت واحد بهره برداري منطقه در حال اجرا مي باشد. اين عمليات با هدف رسيدگي سريع به حوادث و پيشگيري از... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي منطقه 2، با تلاش واحد مشتركين منطقه درآذر ماه سال جاري براي 830 مشترك پر مصرف برگ اخطاريه صادر گرديد. هدف از توزيع اين برگه هاي اخطاريه مديريت مصرف بهينه آب و رعايت... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآذر   ماه سال 96 كنتور نويسان آبفا منطقه 2 اقدام به قرائت كنتورآب در سطح منطقه  نموده اند، كه در مجموع ، تعداد 42432  فقره كنتورقرائت شد.شايان ذكر است... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درنه ماه نخست  سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 721 انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآذر ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 40 انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش  روابط عمومي آبفا منطقه 2  درنه   ماه نخست سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب آب به مشتركين متقاضي نموده است . كه تعداد 330 انشعاب آب پس از بازديد هاي بعمل آمده به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش  روابط عمومي آبفا منطقه 2  درآذر   ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب آب به مشتركين متقاضي نموده است . كه تعداد 42 انشعاب آب پس از بازديد هاي بعمل آمده به مشتركين... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

صفحات