صفحه اخبار

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، با همت واحد مهندسي و توسعه منطقه درنه ماهه نخست سال جاري نسبت به لوله گذاري عمليات توسعه شبكه دفع فاضلاب به طول 506.5 متر اقدام نموده است.... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

  به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، درآذرماه  سال96 بيش از283 مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. عمليات اصلاح شبكه آب به طول283 متراز... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، درنه ماه نخست سال96 بيش از3152مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد.عمليات اصلاح شبكه آب به طول3152 ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآذر ماه  سال 96عمليات توسعه شبكه آب به طول 223 متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر110 ميليمتردرعمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2  انجام... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در نه ماه نخست  سال 96عمليات توسعه شبكه آب به طول 2167 متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر110 ميليمتردرعمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/10

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه 2 اصفهان درنه ماه سال جاري بيش از262.5  كيلومتر شستشوی شبكه فاضلاب انجام گرفته است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه فاضلاب در منطقه... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/09

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 تعداد 6882 مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار درآذرماه 96 صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه 2 بمنظور كاهش مطالبات... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/09

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآذر  ماه سال 96 تعداد  240  عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ،... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/09

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآذر  ماه سال 96 تعداد  240  عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ،... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/09

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  در9  ماه سال 96 عمليات اصلاح شبكه فاضلاب در محدوده منطقه    توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 انجام شد. اين عمليات به  طول 1067متر صورت گرفت. شايان... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/11/09
, , ,

سیزدهمین برنامه از جشنواره فراگیر نخستین واژه آب باحضور بیش از 250 نفر از دانش آموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش با همکاری آبفا منطقه 2 برگزارشد.
امیرحسین رحیمی مدیرآبفا منطقه2 با ابراز... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/16

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآبان ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 38 انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در آبان  ماه سال 96 تعداد  284   عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ،... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآبان  ماه سال 96 كنتور نويسان آبفا منطقه 2 اقدام به قرائت كنتورآب در سطح منطقه  نموده اند، كه در مجموع ، تعداد 41350   فقره كنتورقرائت شد.شايان ذكر... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

5821 مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار درآبان ماه 96 صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه 2 بمنظور كاهش مطالبات وافزايش وصولي آب بهاء درآبان  ماه سال... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

صفحات