صفحه اخبار

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،با همت واحد فني  و  توسعه ،پروژه آبرساني به سالن اجلاس تكميل گرديد. اين پروژه  با انجام 190 متر لوله گذاري آب به قطر 110 ميلي متر  از جنس پلي اتيلن و... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، انجام  90 درصدي از پروژه اصلاح شبكه آب ضلع شرقي خيابان قائميه  با انجام لوله گذاري به طول  حدود 1400 متر به قطر 200 ميلي متر  جنس پلي اتيلن از پمپاژ ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي منطقه 2، با تلاش واحد مشتركين منطقه درآبان ماه سال جاري براي 1227 مشترك پر مصرف برگ اخطاريه صادر گرديد. هدف از توزيع اين برگه هاي اخطاريه مديريت مصرف بهينه آب و... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 واحد آسفالت منطقه در آبان ماه سال جاري  545 متر مربع آسفالت در محدوده اين منطقه اجرا نموده است .كه از اين ميزان 127 متر مربع آن... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي طرح تكريم ارباب و رجوع  در منطقه ، دوره طرح تكريم ارباب و رجوع با هماهنگي  بعمل آمده با ستاد مركزي جهت برگزاري دوره با حضور استاد گرانقدر جناب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  عمليات رفع حادثه لوله 400 فولادي اتوبان شهيد دستجردي  با همكاري واحد بهره برداري منطقه و واحد آبرساني استان كه به دليل حفاري  جهت ساخت مسير مترو ايجاد... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات تعمير والو 300 خيابان قائميه جنب كارخانه لوله روبروي كوچه 75 توسط واحد بهره برداري آبفا... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه2 عمليات ساخت حوضچه والوآب واقع در شهرك  وليعصر  خيابان مشفق  ابتداي خيابان نيايش توسط واحد بهره برداري منطقه انجام گرديد . اين عمليات به منظور نگهداري ،... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه2 عمليات ساخت حوضچه والو  300 ميلي متر واقع در  بلوار قائميه  توسط واحد بهره برداري منطقه انجام گرديد . اين عمليات به منظور نگهداري ،تعويض و تعمير والو هاي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه2 عمليات ساخت حوضچه والو هاي 300 ميلي متر واقع در شهرك  امير حمزه ابتداي خيابان پيروزي توسط واحد بهره برداري منطقه انجام گرديد . اين عمليات به منظور... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 عمليات سم پاشي  مرحله دوم منهولهاي شبكه دفع فاضلاب در آبفا منطقه 2 به پايان رسيد. به گزارش بهره برداري منطقه اين اقدام با هدف ارتقاي بهداشت عمومي مردم... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

صفحات