صفحه اخبار

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه 2 واحد بهره برداري منطقه درآبان ماه سال جاري بيش از42 كيلومتر شستشوئي شبكه فاضلاب انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2، عمليات همسطح سازي دريچه هاي فاضلاب در سطح منطقه با همت واحد بهره برداري منطقه در حال اجرا مي باشد. اين عمليات با هدف رسيدگي سريع به حوادث و پيشگيري از... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/10/11
, ,

به منظور ترويج فرهنگ صرفه جويي و اصلاح مصرف آب  با حضور رياست آموزش و پرورش ناحيه 3 ، مسئولين ، و جمعي از فرهنگيان زنگ آب در مدرسه ابتدايي نداي اسلام  نواخته شد .به گزارش روابط عمومي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/09/20

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 عمليات رفع حادثه  لوله آب 300 چدني   بلوار كشاورز ابتداي خیابان آزادگان  كه دراثرحفاري شهرداري   توسط بيل مكانيكي  بوجود آمده بود توسط اكيپ بهره ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/09/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه2 عمليات ساخت حوضچه والو 400 ميلي متر خيابان نظر غربي  واقع در سه راه نظر  توسط واحد بهره برداري منطقه انجام گرديد . اين عمليات به منظور نگهداري ،تعويض و... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/09/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، عمليات اتصال لوله آب كوچه شهيد سخنوري (41) به  لوله   200 ميلي متر  خيابان قائميه  بطول 10 متر با نصب 2 والو 200  ويك والو 100... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/09/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، عمليات اتصال لوله آب بن بست (43)به  لوله   200 ميلي متر  خيابان قائميه  بطول 7 متر توسط واحد بهره برداري  آبفا منطقه 2  صورت... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/09/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، عمليات شستشوي مخزن آب 10000 متر مكعبي شهرك سپاهان شهر توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2  انچام پذيرفت . اين عمليات  به دستور... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/09/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،عمليات تعويض  كنتور 4 اينچي واحدهاي منازل مسكوني پادگان هوا نيروز كوي شهيد خسروپور توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2  صورت پذيرفت.

تاریخ درج خبر 1396/09/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، درمهر ماه  سال 96 بيش از 330مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. عمليات اصلاح شبكه آب به طول 336  ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/09/08

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درمهرماه سال جاري مأمورين كنتورنويسي اقدام به قرائت بيش از 39 هزار كنتور آب در سطح منطقه نمودند .در اين مدت تعداد 39292 فقره شماره كنتور آب قرائت شد.... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

به گزارش  روابط عمومي آبفا منطقه 2  درمهرماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب آب به مشتركين متقاضي نموده است . كه تعداد 27 انشعاب آب پس از بازديد هاي بعمل آمده به مشتركين... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در مهرماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 34 انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2، عمليات همسطح سازي دريچه هاي فاضلاب در سطح منطقه با همت واحد بهره برداري منطقه در حال اجرا مي باشد. اين... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه 2 واحد بهره برداري منطقه مهرماه  سال جاري 30 كيلومتر شستشوئي شبكه فاضلاب انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه فاضلاب در... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

صفحات