صفحه اخبار

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  عمليات سم پاشي در داخل منهول هاي  فاضلاب درحوزۀ آبفا منطقه 2 در حال انجام مي باشد.. اين اقدام از اوايل مهر سال 96 با دو اكيپ توسط پيمانكار مربوطه و با... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 واحد آسفالت منطقه در مهر ماه  سال جاري  1448 متر مربع آسفالت در محدوده اين منطقه اجرا نموده است .كه از اين ميزان 296 متر مربع آن... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، با همت واحد مهندسي و توسعه منطقه در  مهر ماه سال 96 نسبت به لوله گذاري عمليات توسعه شبكه دفع فاضلاب به... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه دو ،5742 مورد اخطاريه قطع اب براي مشتركين بدهكار در مهر ماه سال  96 صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه 2 بمنظور كاهش مطالبات... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

1564 مورد اخطاريه در مهر ماه سال جاري براي مشتركين پر مصرف در آبفا منطقه 2  صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه  و مروجين منطقه  وبه منظور مديريت مصرف اب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درمهر  ماه سال 96 تعداد  183  عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ،... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/29

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 واحد آسفالت منطقه در6ماه نخست  سال جاري  4219  متر مربع آسفالت در محدوده اين منطقه اجرا نموده است .كه از اين ميزان 1143 متر مربع... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،عمليات  اتصال لوله 80 آب به لوله 200  پلي اتيلن جديد الاجرا در خيابان قائميه كوچه امام حسن مجتبي توسط واحد بهره برداري منطقه به پايان رسيد . شايان ذكر... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،عمليات  اتصال لوله 80 آب به لوله 200  پلي اتيلن جديد الاجرا در خيابان قائميه كوچه شهيد بهرامي  توسط واحد بهره برداري منطقه به پايان رسيد . شايان ذكر... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،با اجراي خط 200 پلي اتيلن در خيابان سيمين خيابان باغ زيار  خط 150 ايرانيت قديمي فرسوده با همت واحد بهره برداري از مدار خارج شده و با خارج كردن خط 150... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،عمليات اصلاح شبكه فاضلاب لوله 250 پلي اتيلن خيابان وحيد كوچه شهيد كريمي  بطول حدود 60 متر  ، و عمق 4.5 متر با احداث يك منهول توسط واحد بهره برداري آبفا... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،به منظور تنظيم فشار شبكه توزيع آب  واحد مروجين آبفا منطقه دو شروع به شناسايي پمپ هاي غير مجاز نصب شده روي شبكه توزيع نموده است با آغاز اين طرح تاكنون... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، با همت واحد مهندسي و توسعه منطقه در  شهريور ماه سال 96  نسبت به لوله گذاري عمليات توسعه شبكه دفع فاضلاب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، در 6 ماهه نخست سال 96 عمليات اصلاح شبكه فاضلاب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. اين عمليات به صورت تونلي  با 726  متر لوله... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درشش ماه نخست  سال 96عمليات توسعه شبكه آب به طول 1944  متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر110 ميليمتردرعمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1396/08/02

صفحات