صفحه اخبار

شما اینجا هستید

همزمان با مانور بزرگ مروجین بسیجی مصرف بهینه آب در استان ، امورآبفا منطقه خمینی شهر با استقرار تانکر آبرسانی و نصب مقسم برداشت آب در محل مصلای نمازجمعه حضور یافت.... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/26
,

سخنرانی رئیس خدمات مشترکین و درآمد دردبستان غیر دولتی نسیم وحی با موضوع صرفه جویی درمصرف بهینه آب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی منطقه این اقدام با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/26
,

بیست و پنجمین جلسه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات باحضور اقشار مختلف مردم ، روئسای ادارات ، معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان،روحانیون، شاعرا  و صاحب نظران علم و هنر در محل... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/17

تعداد پانصد مورد هم سطح سازی دریچه منهولهای فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی دوازده ماهه سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه تعدادی از دریچه ها در اثر خاکریزی و روکش آسفالت... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات مهار  بیش از ششصد و هفتاد و هشت حادثه فاضلاب طی دوازده ماهه سال 96  در منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش  بهره برداری منطقه از این تعداد رویداد به ترتیب 424 و 254  مورد مربوط به... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات مهار  بیش از پنج هزار وهشتصد و هفتاد و چهار حادثه آب طی دوازده ماهه سال 96  در منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش  بهره برداری منطقه از این تعداد رویداد به ترتیب 5301 و 573 مورد... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

 عملیات لوله گذاری بیست و پنج هزار و هفتصد و نود شش متر شبکه فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی دوازده ماهه سال 96 اجرائی شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه از این میزان فعالیت اجرائی به... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

 عملیات لوله گذاری چهارده هزار و هشتصد و هفتاد و هشت متر شبکه آب در منطقه خمینی شهر طی دوازده ماهه سال 96 اجرائی شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه از این میزان فعالیت توسعه ای به... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات شستشوی شبکه فاضلاب در دوازده ماهه سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از بیست و سه درصد افزایش یافته است.به گزارش بهره برداری منطقه این اقدام با هدف نگهداری شبکه فاضلاب و... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات سم پاشی منحولهای فاضلاب طی دوازده ماه سال 96 در منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه این اقدام با هدف ارتقای بهداشت عمومی مردم و پیشگیری از بروز بیماریها در... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات حفاری یک حلقه چاه آب شرب در محل ایستگاه امداد و حوادث دستگرد قداده منطقه خمینی شهر آغاز شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه خمینی شهر با توجه به موضوع بحران آب در استان و لزوم... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

جلسه ای با موضوع سازگاری با کم آبی در دفتر خدمات مشترکین و درآمد منطقه خمینی شهر برگزار شد. به گزارش رئیس خدمات مشترکین و درآمد منطقه طبق مفاد صورتجلسه کارگروه سازگاری با کم آبی ، جلسه... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات اصلاح صد مترشبکه فاضلاب مجاورشبکه 400 میلیمتری بلوار شهید منتظری منطقه خمینی شهر درفروردین ماه 97 انجام شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه هدف ازاین اقدام قدمت بالای شبکه که... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات اتصال لوله آبرسانی چاه هرستان به خط انتقال 400 میلیمتری چدنی بلوار امیرکبیر منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه با اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط و رعایت... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/03

عملیات واگذاری انشعاب فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی اسفند ماه سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت خدمات مشترکین و درآمد منطقه پانصد و هفتاد فقره انشعاب فاضلاب در اسفند ماه سال 96 واگذار شده که... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/02

صفحات