صفحه اخبار

شما اینجا هستید

بعلت فرسودگی واز مدار خارج شدن والو خیابان نهضت کوچه شهید سلیمیان پور این والو تعویض گردیدند. در این عملیات که توسط بخش خصوصی وبا نظارت واحد بهره برداری ابفا زرین شهر صورت گرفت دو عدد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/12/06

بعلت فرسودگی واز مدار خارج شدن والو خیابان نهضت این والو تعویض گردیدند. در این عملیات که توسط بخش خصوصی وبا نظارت واحد بهره برداری ابفا زرین شهر صورت گرفت یک عدد والو 100 تعویض وبه بهره... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/12/06

با توجه به مشكل اهالی بلوار شهید فهمیده زرین شهر  وتقاضاي مشتركين در این محدوده عملیات توسعه شبکه اب انجام شد. این عملیات که به طول153متر با لوله های با قطر 90ميلي متري  پلي اتيلن با... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/12/06

با توجه به مشكل اهالی کوچه شهید محسنی در شهر زاینده رود   وتقاضاي مشتركين  مبنی بر کمبود فشار شبکه عملیات اصلاح شبکه اب انجام شد. این عملیات که به طول194متر با لوله های با قطر 90 ميلي... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

توسعه 316متر شبكه آب درشهرچرمهین کوچه نشاط  لنجانبا توجه به مشكل اهالی کوچه نشاط در شهر چرمهین  وتقاضاي مشتركين  مبنی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

با توجه به مشكل اهالی محله جنب اداره اب در شهر چرمهین  وتقاضاي مشتركين  مبنی بر کمبود فشار شبکه عملیات اصلاح شبکه اب انجام شد. این عملیات که به طول338متر با لوله های با قطر 110 ميلي متري... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

با توجه به مشكل اهالی محله ابشار 25و27 در شهر چرمهین  وتقاضاي مشتركين در این محدوده عملیات توسعه شبکه اب انجام شد. این عملیات که به طول261متر با لوله های با قطر 90 ميلي متري  پلي اتيلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

با توجه به مشكل اهالی محله رنجبران  در شهر ورنامخواست وتقاضاي مشتركين در این محدوده عملیات توسعه شبکه اب انجام شد. این عملیات که به طول137متر با لوله های با قطر 90 ميلي متري  پلي اتيلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنچان کوچهمحرم بطول170متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی اتیلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنچان کوچه عماد  بطول170متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی اتیلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنچان کوچه شهید امینی وبن بست های منتهی به آن  بطول400متربه پایان رسید . دراین طرح از... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنچان کوچه طلوع وفرعی عای منتهی به ان بطول280متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنچان کوچه شهید ولی اله صالحی وبن بست های منتهی به آن  بطول650متربه پایان رسید . دراین... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنچان کوچه شهید عبدالرضا سالحی وبن بست های منتهی به آن  550ون ریال انجام... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنچان کوچه شهید امینی وبن بست های منتهی به آن  بطول60متربه پایان رسید . دراین طرح از... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/11/10

صفحات