صفحه اخبار

شما اینجا هستید

با همت واحد انشعابات غیر مجاز بهره برداری منطقه انشعاب غیر مجاز آب به قطر 4/3 اینچ واقع در خیابان سجاد زرین شهرکشف و جمع آوری گردید. گفتنی است پس از سیر مراحل قانونی ، پرداخت جریمه و... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

با همت واحد انشعابات غیر مجاز بهره برداری منطقه انشعاب 5فقره انشعاب فاضلاب غیر مجاز با اقطارمختلف در زرین شهرکشف گردید. گفتنی است پس از سیر مراحل قانونی ، پرداخت جریمه و حقوق انشعابات... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

با توجه به دستورالعمل معاونت بهره برداری شركت مبني بر شستشوی ساليانه شبكه فاضلاب آبفا منطقه لنجان شروع به عمليات شستشوي شبكه فاضلاب در مسيرهاي داراي شبكه فاضلاب نموده است قابل ذكر است در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

سمپاشی منهول های شبکه فاضلاب چمگردان با هدف نابود سازی حشرات موزی انجام گردید . در این  عملیات 1680منهول فاضلاب سمپاشی شد. شایان ذکر است طرح سمپاشی مهنول های فاضلاب سالانه دو بار  در سطح... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

سمپاشی منهول های شبکه فاضلاب زرین شهر با هدف نابود سازی حشرات موزی انجام گردید . در این  عملیات 4190منهول فاضلاب سمپاشی شد. شایان ذکر است طرح سمپاشی مهنول های فاضلاب سالانه دو بار  در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

سمپاشی منهول های شبکه فاضلاب باغبادران با هدف نابود سازی حشرات موزی انجام گردید . در این  عملیات 847منهول فاضلاب سمپاشی شد. شایان ذکر است طرح سمپاشی مهنول های فاضلاب سالانه دو بار  در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

دراردیبهشت ماه سال 96  واحد مشترکین ودرامد ابفا منطقه لنجان اقدام به واگذاری تعداد 82مورد انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و نمود و همچنین  نصب تعداد 239مورد انشعاب فاضلاب ، در اقطار... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

دراردیبهشت ماه سال 96  واحد نصب انشعاب آب و فاضلاب منطقه لنجان اقدام به نصب تعداد 121 مورد انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و نمود و همچنین  نصب تعداد 181مورد انشعاب فاضلاب ، در اقطار... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

 رییس بهره برداری ابفا منطقه لنجان عملکرد خودرا در خصوص همسطح سازي دريچه هاي گت والو در سطح منطقه لنجان را در اردیبهشت ماه سال جاری11عدد اعلام کرد. اين عمليات با هدف رسيدگي سريع به حوادث... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

با همت واحد کنتور نویسی امور مشترکین منطقه در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به قرائت 29970فقره کنتور آب نمود و پس از انجام محاسبات قبوض آب بها آنها نیز توزیع گردید. گفتنی است منطقه لنجان... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

دراردیبهشت ماه سال 96 تعداد 1050 مورد عملیات تست کنترل کیفی آب شرب توسط کارشناس بهره برداری آبفا منطقه لنجان انجام شد. انجام این عملیات اندازه گیری آب شرب به صورت کلرباقی مانده ، کدورت... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

دراردیبهشت سال جاری واحد نصب انشعاباب آب وفاضلاب منطقه لنجان 179دستگاه کنتور خراب را تعویض کرد .گفتنی است این عملیات درراستای تکریم ارباب رجوع وجلوگیری در هدر رفت اب انجام شد.

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

 با همت واحددر امد ومشترکین آبفا منطقه لنجان در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 5938 اخطاريه قطع آب به همراه قبوض آب بهاء توسط امور مشتركين آبفا منطقه لنجان برای مشتركين بدهكار ارسال شد. اين... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

به مناسبات اعیاد شعبانیه همچنین جلسات ماهیانه مدیر وپرسنل این جلسه در اداره ابفا زرین شهر برگزار شد.در ابتدا برنامه فیلم افتتاحیه تصفیه خانه فاضلاب ورنامخواست وسده لنجان پخش ودر ادامه... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/13

درفروردین ماه سال 96  واحد در امد ومشترکین ابفا منطقه لنجان اقدام به واکذاری تعداد 64 فقره انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و همچنین  تعداد 81فقره انشعاب فاضلاب ، در اقطار 110،125، 160... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

صفحات