صفحه اخبار

شما اینجا هستید

اجرا ي شبكه جمع آوري فرعي فاضلاب  در غرب شهرك يزدانشهر نجف آباد انجام گرديد به گزارش امور فني مهندسي آبفا منطقه عمليات لوله گذاري فاضلاب بلوار شورا و امام رضا به طول 629 متر با قطر 250 ... مطالعه بیشتر

حوزه: نجف آباد
تاریخ درج خبر 1397/02/02

عمليات اجراي شبكه فرعي جمع آوري فاضلاب در بلوار ولي عصر كوچه جوان به پايان رسيد به گزارش واحد فني مهندسي آبفا منطقه اين شبكه به طول 806 متر با قطر 250 ميلي متري پلي اتيلن انجام شد و... مطالعه بیشتر

حوزه: نجف آباد
تاریخ درج خبر 1397/02/02

به گزارش روابط عمومی منطقه خور در جلسه مدیریت بحران و حفاظت منابع آب شهرستان که در فرمانداری برگزار گردید توسط مدیر منطقه گزارش کاملی از اقدامات انجام گرفته و شرایط حال ارائه گردید .

حوزه: خور
تاریخ درج خبر 1397/02/02

به گزارش روابط عمومی منطقه خور در اولین روز کاری سال جدید با توجه به از مدار خارج شدن چاه شماره 3شهر جندق الکتروپمپ آن توسط نیروهای فنی و بهربرداری منطقه تعویض گردید .شایان ذکر است چاه... مطالعه بیشتر

حوزه: خور
تاریخ درج خبر 1397/02/02

به گزارش روابط عمومی منطقه خور با توجه به حادثه بوجود امده توسط شهرداری بر روی یکی از خطوط اصلی شهر فرخی ،لوله در اسرع وقت توسط نیروهای فنی و بهربرداری مورد تعمیر قرار گرفت و در مدار... مطالعه بیشتر

حوزه: خور
تاریخ درج خبر 1397/02/02

عملیات واگذاری انشعاب فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی اسفند ماه سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت خدمات مشترکین و درآمد منطقه پانصد و هفتاد فقره انشعاب فاضلاب در اسفند ماه سال 96 واگذار شده که... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/02

عملیات واگذاری انشعاب آب در منطقه خمینی شهر طی اسفند ماه سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت خدمات مشترکین و درآمد منطقه پانصد و هشتاد و هفت فقره انشعاب آب در اسفند ماه سال 96 واگذار شده که... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/02

 عملیات نصب انشعاب فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی اسفند ماه سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت خدمات مشترکین و درآمد منطقه سیصد و هشت فقره انشعاب فاضلاب در اسفند ماه سال 96 واگذار شده که از... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/02

عملیات نصب دویست و هشتاد و سه فقره انشعاب آب در منطقه خمینی شهر ونواحی تابعه طی اسفند ماه سال 96 انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه از این تعداد انشعاب نصب شده به ترتیب181 ، 45، 24 و33... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/02

عملیات توزیع  پنج هزار و دویست و هفتاد اخطاریه پرمصرف و یازده هزار و چهارصد و سی و پنج اخطاریه بدهکار طی اسفند ماه سال 96 درمنطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش قسمت... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/02/02

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه، امام جماعت مساجد شهر های هرند واژیه به منظور اطلاع رسانی در خصوص کمبود آب وخشکسالی  وراهکارهای موجود جهت مقابله با این پدیده به میدان آمدند . اداره آب... مطالعه بیشتر

حوزه: هرند
تاریخ درج خبر 1397/02/02

در سال 96 تعداد 420 موردانشعاب آب وفاضلاب در سطح شهر های هرند واژیه واگذار ونصب گردید. از این تعداد 301 فقره انشعاب فاضلاب آن در شهر هرند واگذار ونصب شده است  وتعداد 119 مورد باقی مانده... مطالعه بیشتر

حوزه: هرند
تاریخ درج خبر 1397/02/02

به گزارش واحد بهره برداری شهر هرندیک فقره حوضچه جهت والو وکنتور مغناطیسی شهرک صنعتی هرندساخته شد این حوضچه به ابعاد 1.50*2.50 وبه ارتفاع 1.50متر  با بلوک وسیمان ساخته شد . این حوضچه توسط... مطالعه بیشتر

حوزه: هرند
تاریخ درج خبر 1397/02/02

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه، مدیر آبفای منطقه با امام جمعه شهرهای هرند واژیه در محل دفتر امام جمعه شهر هرنددیدار نمودند در این دیدار یک ساعته مدیر آبفای جلگه از امام جمعه شهر های... مطالعه بیشتر

حوزه: هرند
تاریخ درج خبر 1397/02/02

به منظور راه اندازی وتجهیز چاه شماره 5 هرند  عملیات پمپاژ آب این چاه به مدت 48 ساعت انجام شد این چاه در سال 90 حفاری گردیده بود وبه  علت دبی کم وکیفیت نامناسب آب... مطالعه بیشتر

حوزه: هرند
تاریخ درج خبر 1397/02/02

صفحات