صفحه اخبار

شما اینجا هستید

جهت جلوگيري از آلودگي آب و كنترل كيفي آن، 31760 متر مكعب از مخازن شهر هاي مباركه ، طالخونچه ، ديزيچه و زيباشهر توسط واحد بهره برداري منطقه در سال 96 شستشو شد .

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط بهره برداري منطقه مباركه ، در سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي نيرو هاي  واحد بهره برداري منطقه تعداد  370 مورد انشعاب آب و فاضلاب اصلاح شده است .

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد بهره برداري منطقه مباركه تعداد 132 مورد همسطح سازي و مرئي سازي دريچه هاي شيرآلات  در سال 96 در سطح شهر مباركه انجام شده است .این عملیات با هدف پیشگیری از... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد بهره برداري منطقه مباركه ، در سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث منطقه تعداد  294 مورد حادثه انشعابات  فاضلاب و گرفتگي سيفون ها را به نحو... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين آبفا مباركه تعداد 19 فقره انشعاب غير مجاز در سال 96 در منطقه مبارکه  شناسايي شده است . آبفا مباركه پس از شناسايي انشعاب غير مجاز ، براي مشترك خاطي... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين آبفا منطقه مباركه در سال 96 تعداد 59425 اخطاريه به همراه قبوض آب بها براي مشتركين بدهكار منطقه ارسال شد .اين اقدام در راستاي كاهش مطالبات و افزايش... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با تلاش بي دريغ و شبانه روزي  نيرو هاي واحد بهره برداري آبفا مباركه و با هدف جهت جلوگيري از گرفتگي و رفع پس زدگي فاضلاب  ، بالغ بر 154 كيلومتر از شبكه فاضلاب مباركه در سال 96 شستشو و... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد ارتباطات مردمي 122 منطقه مباركه ، در  سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث بهره برداري منطقه تعداد  2727 حادثه انشعابات آب  ، اتصالات كنتور... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

در سال 96 تعداد 11013 مورد عملیات تست کنترل کیفی آب شرب و بالغ بر 407 مورد نمونه برداري ميكروبي جهت آزمايشگاه هاي ميكروبي ، توسط کارشناس بهره برداری آبفا مباركه انجام شد. فاکتورهای آب... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين منطقه مباركه ، در اسفند ماه سال جاري تعداد 120 فقره كنتور خراب و فرسوده در محدوده آبفا مباركه جمع آوري و با كنتورهاي جديد جايگزين شدند .اين اقدام در... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين منطقه مباركه ، در سال 96 تعداد 1312 فقره كنتور خراب و فرسوده در محدوده آبفا مباركه جمع آوري و با كنتورهاي جديد جايگزين شدند .اين اقدام در راستاي... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط دفتر فني آبفا مباركه در سال 96 بالغ بر 56486 متر  لوله گذاري فاضلاب در شهرستان مباركه انجام شده است .گفتنی است اعتبار لازم جهت اتمام این میزان لوله گذاری از محل... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد ارتباطات مردمي 122 منطقه مباركه ، در سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث بهره برداري منطقه تعداد  1489 حادثه شبكه توزيع آب را به نحو مطلوب... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با همت و تلاش واحد بهره برداري آبفا مباركه  ، در سال 96 طول 155 كيلومتر از شبكه آب منطقه شستشو شد .اين در حالي است كه از اين ميزان 125 كيلومتر مربوط به شستشوي شبكه آب و 30 كيلومتر  مربوط... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

واحد مشتركين آبفا منطقه مباركه در سال 96  اقدام به واگذاري 2585 فقره انشعاب آب و فاضلاب نمود كه از اين مقدار تعداد 559 فقره انشعاب آب و 2026 فقره انشعاب فاضلاب مي باشد .

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

صفحات