صفحه اخبار

شما اینجا هستید

با همت و تلاش واحد بهره برداري آبفا مباركه ، در اسفند ماه سال 96 ، 10700 متر از شبكه آب منطقه شستشو شد .

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد بهره برداري منطقه مباركه ، در اسفند ماه سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث منطقه تعداد  52 مورد حادثه شبكه  فاضلاب ، حوادث انشعابات فاضلاب... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد ارتباطات مردمي 122 منطقه مباركه ، در اسفند ماه سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث بهره برداري منطقه تعداد 187 حادثه انشعابات آب  ، اتصالات... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط دفتر فني آبفا مباركه در اسفند ماه سال 96 بالغ بر 5380 متر  لوله گذاري فاضلاب در شهرستان مباركه انجام شده است .گفتنی است اعتبار لازم جهت اتمام این میزان لوله گذاری... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد ارتباطات مردمي 122 منطقه مباركه ، در اسفند ماه سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث بهره برداري منطقه تعداد 1 مورد حادثه خطوط انتقال آب را... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط بهره برداري منطقه مباركه ، در اسفند ماه  سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي نيرو هاي  واحد بهره برداري منطقه تعداد  64 مورد انشعاب آب و فاضلاب اصلاح شده... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد بهره برداري منطقه مباركه تعداد 4 مورد همسطح سازي دريچه هاي فاضلاب در اسفند ماه  سال 96 در سطح شهر مباركه و صفائيه انجام شده است .این عملیات با هدف پیشگیری از... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد ارتباطات مردمي 122 منطقه مباركه ، در اسفند ماه سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث بهره برداري منطقه تعداد 82 حادثه شبكه توزيع آب را به نحو... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با تلاش بي دريغ و شبانه روزي  نيرو هاي واحد بهره برداري آبفا مباركه و با هدف جهت جلوگيري از گرفتگي و رفع پس زدگي فاضلاب  ، بالغ بر 2 كيلومتر از شبكه فاضلاب مباركه در اسفند ماه سال 96... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

در اسفند ماه سال 96 تعداد 855 مورد عملیات تست کنترل کیفی آب شرب ، تعداد 22 مورد نمونه برداري ميكروبي و تعداد 8 مورد نمونه گيري از مخازن جهت آزمايشگاه هاي ميكروبي ، توسط کارشناس بهره... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه يك،  واحد مشتركين اين منطقه در اسفندماه 96 اقدام به صدور 1976برگ اخطار به مشتركين پر مصرف خود در محدوده اين منطقه نمود .اين برگه هاي اخطار كه به همراه... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه يك واحد نصب انشعابات آب و فاضلاب اين منطقه در اسفندماه سال 96اقدام به نصب110فقره انشعاب آب و فاضلاب نموده است .دربخش آب 76فقره ودر بخش فاضلاب 34 فقره... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/29

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه يك واحد مشتركين اين منطقه اعلام داشت كه دراسفندماه سال 96درصد پرداخت هاي مشتركين اين منطقه بصورت غير حضوري 99درصد بوده است .همچنين در اين دوره درصد وصولي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/29

به گزارش روابط عمومي آب وفاضلاب منطقه يك اولين جلسه اتاق فكر كارگروه سه با حضور مسئولان مشتركين مناطق يك ، نجف آباد ، تيران ،فريدن ، چادگان ، بوئين مياندشت  درسالن كنفرانس اين منطقه... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/29

پیرو جلسه سازگاری با کم آبی در دفتر مدیرعامل شرکت، جلسه ای با همین موضوع در دفتر مدیریت منطقه خمینی شهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی منطقه سومین جلسه سازگاری با کم آبی و بحران کمبود... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1397/01/29

صفحات