مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد : میزان آب بدون درآمد شرکت آبفا استان اصفهان کمتر از میانگین کشور است

شما اینجا هستید

 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در سمینار تخصصی بررسی روشهای نوین نشت یابی باحضور Dear Mr. Watanabe از شرکت GOODMANINC ژاپن گفت: درحال حاضر میانگین میزان آب بدون درآمد در کشور 25 درصد است درحالیکه درحوزه شرب در کشور بابت هر لیتر استحصال ، انتقال ، تصفیه و توزیع آن 300 میلیون تومان هزینه می شود.
مهندس هاشم امینی افزود : شرکت آبفا استان اصفهان به عنوان یک شرکت خدماتی ، استمرار و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات ، خط قرمز آن محسوب می شود و جهت نیل به هدف تدابیر ویژه ای لحاظ نموده که در این زمینه کاهش میزان هدررفت آب به منظور تأمین پایدار آب شرب مردم یکی از اولویت ها بوده است به طوریکه در سال 86 میزان هدررفت آب در استان اصفهان 93/30 درصد بوده اما با اعمال مدیریت مصرف از جمله اصلاح شبکه های فرسوده و نیز شناسایی نشتی و مهار آن این رقم هم اکنون به 5/17 درصد رسیده است و این مهم بیانگر آن است که میزان آب بدون درآمد در استان اصفهان کمتر از میانگین کشوری است .
وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید بسیاری بر کاهش آب بدون درآمد در شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور دارد اعلام کرد : امروزه تأکید و حساسیت بسیار بر استفاده از تکنولوژی و روشهای نوین در زمینه کاهش میزان هدررفت آب در کشور وجود دارد. بر این اساس با دعوت از شرکت GOODMANINC ژاپن ، کارگاه آموزشی برای مدیران دفاتر مدیریت مصرف شرکت های آب و فاضلاب کشور در اصفهان برگزار شد که انتظار می رود با بهره مندی از دانش فعالان صنعت آب و فاضلاب ژاپن که پیشرو در صنعت آبفا در دنیا هستند میزان هدررفت آب در کشور به حداقل برسد .
وی به چند دهه از خدمات رسانی شرکت های آب و فاضلاب در کشور اشاره کرد و اعلام نمود : چند دهه از خدمات دهی شرکت های آب و فاضلاب در کشور می رسد و تقاضای روز افزونی برای برخورداری از خدمات آبفا در گوشه و کنار کشور وجود دارد اما با این وجود فرسودگی تأسیسات و زیرساخت های صنعت آبفا یکی از چالش های موجود در ارائه خدمات پایدار محسوب می شود و در حال حاضر با توافقات صورت گرفته و برداشتن تحریم ها که به دنبال آن بسیاری از کشورها و شرکت های صاحب نام در دنیا آماده همکاری و سرمایه گذاری در ایران هستند فرصت مناسبی است که از دانش این کشورها در جهت اهداف موردنظر گام برداشت .
در ادامه این سمینار سیدزاده مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد آب و فاضلاب کشور به توانمندی صنعت آب و فاضلاب کشور ژاپن پرداخت و اعلام کرد : کشور ژاپن با برخورداری از تکنولوژی نوین بسیار موفق در صنعت آبفا عمل نموده است به طوریکه هم اکنون میزان هدررفت آب در این کشور بسیار پایین است به عنوان مثال در شهر توکیو میزان آب بدون درآمد رقمی معادل 6/3 درصد است .
وی هدف از برگزاری این سمینار را به روزرسانی راههای کاهش هدررفت آب در کشور عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : مقرر گردید با استفاده از دانش Dear Mr. Watanabe از شرکت GOODMANINC ژاپن تکنیک های مهار آب بدون درآمد آموزش داده شود چرا که هم اکنون استفاده بهینه از منابع آب موجود باتوجه به اقلیم خشک کشور یکی از اهداف مهم وزارت نیرو محسوب شده است.
سیدزاده ابراز امیدواری نمود که با آموزش کارشناسان حوزه بهره برداری و بازدید از چگونگی مهار آب بدون درآمد ژاپن می شود . میزان آب بدون درآمد در کشور را به حداقل رساند و با بومی سازی روشها و تکنیک های روز دنیا در زمینه کاهش میزان آب بدون درآمد از منابع آب موجود بهترین استفاده صورت گیرد .

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
آب