مهار پنج مورد حوادث شبکه اصلی توزیع آب در یک روز

شما اینجا هستید

 

با تلاش پرسنل واحد امداد و حوادث منطقه پنج مورد حوادث شبکه اصلی توزیع آب در یک روز  کاری رسیدگی شدند. با حضور به موقع اکیپ های لوله اصلی واحد حوادث در خیابان های گلستان ، تالار، آذر بیگدلی ، اوحدی و خیابان بعثت لوله های  پلی اتیلن و آزبست اقطار 110 و 80 میلیمتر  آسیب دیده در کمترین زمان ممکن اصلاح و در مسیر بهره برداری قرار گرفتند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
آب