مهار حادثه شبکه توزیع آب شهرک سرو واقع در خیابان زینبیه

شما اینجا هستید

 

با اعلام سامانه ارتباط مردمی 122 مبنی بر شکستگی شبکه اصلی توزیع آب شهرک سرو واقع در خیابان زینبیه که در مسیر حفاری توسعه شبکه دفع فاضلاب قرار داشت با حضور به موقع واحد امداد و حوادث منطقه در محل ضمن قطع آب جهت جلوگیری از هدر رفت آب لوله آزبست با قطر 100 میلیمتر شبکه اصلی توزیع آب به طول 2 متر اصلاح و در مسیر بهره برداری قرار گرفت.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
آب