امروز : ۳۰ تير, ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۹

شما اینجا هستید

   در راستای اجرای پروژه های بهبود احصاء شده از ارزيابي عملكرد شرکت براساس مدل EFQM، پروژه مدیریت استراتژیک در قالب اجرای طرح تحول مدیریت و ارتقاء بهره‌وری آغاز و مراحل اجرایی و عملیاتی پروژه  براساس شرح خدمات تنظیم شده به چهار مرحله اصلی تقسیم بندی و به اجرا گذاشته شد .

با توجه به شرح عملیات تعیین شده در شرح خدمات پروژه مدیریت استراتژیک فعالیت های اجرایی پروژه آغاز گردیده و اقدامات لازم مطابق برنامه زمانبندی بشرح زیر صورت گرفته است.

در ابتدا به منظور دستیابی به شناخت جامع و کامل از وضعیت شرکت، کارگروه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک تشکیل گردیده اعضاء کارگروه از کلیه واحدهای سازمانی و در سطوح معاونت، مدیریت و کارشناسی مدیرعامل می‌باشند. در ادامه به منظور فرهنگ سازی و یکسان سازی اطلاعات و دانش افراد و ایجاد همزبانی، دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک براي كليه اعضاء كارگروه هاي چهار پروژه بهبود  برگزار شد و مفاهیم و مراحل و فعالیت های انجام کار تعریف و تشریح گردید. بدنبال اقدامات مذكور و در راستای شناخت وضعیت موجود شرکت با بکارگیری روشهای مختلف از جمله مصاحبه، مشاهده، بررسی مدارک و مستندات درون سازمانی و برون سازمانی اقداماتی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به مصاحبه با کلیه معاونین شرکت و کلیه مدیریت های زیر مجموعه هر معاونت و مديران مستقل ، بررسی اساسنامه شرکت، گزارش خودارزیابی بر اساس مدل EFQM، شرح وظایف، اسناد استراتژیک ابلاغی و ... اشاره نمود. علاوه بر موارد فوق بخشی از اطلاعات آماری در زمینه نیروی انسانی، نسبتهای مالی، نحوه عملکرد پروژه ها و ... نیز  جمع آوری و تحلیل گرديد كه خروجی حاصل از این اقدامات منجر به تهیه جداول SWOTدر سطح معاونت ها و همچنین کل شرکت  گردید .

همچنین به منظور تکمیل جدول (SWOT) و تعیین دقیق عوامل خارجی (محیطی) حاکم بر شرکت وضعیت صنعت آب و برق، سند چشم انداز کشور و قوانین و مقررات موجود در این زمینه نیز ملاحظه و بررسی گرديد . در تحلیل محیط خارجی و شناسایی صحیح عوامل تاثیر گذار محیطی و پیش بینی روند تحولات آتی و میزان و نحوه تاثیر گذاری آنها در شرکت آب و فاضلاب اصفهان که منجر به فهرستی از فرصتها و تهدیدها خواهند شد ، سیستم اجرایی پروژه اقدام به تهیه چک لیستهایی  بر اساس مدل PESTبرای ارزیابی محیط سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی و تکنولوژیکی و همچنین رقبا نیز شد .

همگام با فعالیت های فوق در جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک براساس اسناد و مدارک موجود ماموریت و چشم انداز شرکت نیز به صورت پیش نویس تهیه و تدوین گردیده که در جلسه ای با حضور مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و معاونین مورد بحث و بررسی و به تصويب رسيد .

خروجی حاصل از مطالعات و بررسی های به عمل آمده از عوامل داخلی و خارجی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  منجربه تهیه احصاء استراتژي هاي شركت ، اهداف و برنامه هاي پنجساله شرکت آب و فاضلاب استان گرديد .

 

 

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو