خدمات حضوری

شما اینجا هستید

آدرس و شماره تلفن شرکتهای آب وفاضلاب استان اصفهان 
رج منطقه آدرس  تلفن محدوده
1 یک  اصفهان مجموعه اداری22 بهمن - مجتمع امیرکبیر- جنب ثبت احوال 32658367-9 اصفهان-شمال زاینده رود-شرق چهارباغ  عباسی- جنوب خ سروش وجی
2  دو   اصفهان چهارراه توحید - پلاک دوم - جنب کلینیک توحید 36240495 اصفهان-محدوده جنوب زاینده رودتا انتهای شهر
3  سه   اصفهان  میدان جمهوری - اول خ. فروغی 33365762 اصفهان-شمال زاینده رود-غرب چهارباغ  عباسی- جنوب خ فروغی وامام خمینی
4 چهار اصفهان میدان قدس - باغوشخانه - پشت پایانه باغوشخانه 34451059 اصفهان-شمال خ جی ومدرس-شرق کاوه-تا انتهای شهر
5  پنج   اصفهان  ملکشهر - روبروی شهربازی ملکشهر 34210016 اصفهان-شمال خ فروغی وامام خمینی-غرب کاوه تا انتهای شهر
6  شش اصفهان  خ. جی - چهارراه مسجدعلی - کوچه شهید قضاوی - کوچه 26 35210028 خوراسگان- قهجاورستان
7 اردستان بلوار دانشجو - شرکت آبفا شهری 54244006-7 زواره - مهاباد
8 بهارستان بلوار بهشت - پلاک 10  36812081 شهرک بهارستان
9 شاهین شهر خ. مخابرات - فرعی یک غربی - پشت تالار شیخ بهایی 45225051 میمه - وزوان - گز
10 تیران سایت اداری - جنب شرکت گاز- آبفا شهری  42220622 رضوانشهر - عسگران
11 جرقویه  اصفهان - خ. آبشار- نیک آباد - جنب منابع طبیعی و اداره گاز 46622415 نیک آباد- حسن آباد- نصرآباد-محمدآباد
12 خمینی شهر خ. امیرکبیر- نرسیده به میدان 22 بهمن - سمت راست 33630031 درچه - کوشک - اصغرآباد
13 خوانسار بلوارمعلم - مقابل ترمینال سابق - شرکت آبفا شهری 57232002 شهر خوانسار
14 لنجان زرین شهر- خ. علامه - خ. صنعت - شرکت آبفا شهری 52238787 زرین شهر- ورنامخواست-سده لنجان - چرمهین - چمگردان - زاینده رود
15 سمیرم خ. علامه طباطبایی - شرکت آبفا شهری 53669910 حنا - ونک - کمه
16 شهرضا بلوار مدرس - روبرو دانشگاه پیام نور 53234001-3 شهرضا - منظریه 
17 فریدن بلوار طالقانی - خ. شهید مطهری - جنب آتش نشانی 57224829-30 داران - دامنه
18 بوئین بوئین میاندشت - بلوار امام حسین (ع) - خ. آبشار 57522242 بوئین میاندشت - افوس
19 فریدونشهر میدان جهاد - انتهای خ. مفتح 57592019 فریدونشهر - برف انبار
20 فلاورجان خ. آزادگان - جنب بهزیستی 37427700 کلیشاد-قهدریجان-ابریشم-پیربکران-ایمان شهر-بهاران-زازران-روستاها
21 فولادشهر محله ب 5 - جنب اداره برق 52623007 فولادشهر
22 کوهپایه بلوار آیت ا.. کاشانی   46422334 شگزی - تودشک
23 گلپایگان شهرک الوند - ابتدای جاده کوچری 57241443-5 گوگد - گلشهر
24 مبارکه پارک اداری - پشت دادگستری 52403050 دیزیچه - طالخونچه - زیباشهر- کرکوند
25 نائین بلوار شهید مطهری - جنب دادگستری 46261999 نائین - انارک
26 نجف آباد فلکه بسیج - ابتدای خ. شریعتی - شرکت آبفا شهری 42745200 دهق - علویجه - گلدشت -کهریزسنگ
27 نطنز خ. دولت پارک اداری 54224420 نطنز
28 ورزنه شهرک امام جعفرصادق(ع) - بلوار رسالت  46482233 ورزنه
29 جلگه هرند - میدان سردارآقابابائی - جنب اداره آموزش و پرورش 46402255 هرند
اژیه - میدان گلستان شهدا - بلوار شهدا 46502754 اژیه
30 دهاقان بلوارانقلاب - جنب آموزش و پرورش 53332021 دهاقان - گلشن
31 چادگان بلوارخرمشهر - جنب سپاه - روبرو پمپ بنزین 57722326 چادگان - رزوه
32 بادرود خ. امام خمینی - روبروی بانک رفاه کارگران 54342305 بادرود - خالدآباد
33 خوروبیابانک میدان ایثارگران - بلوار فاطمی 46322144 جندق - فرخی
34 برخوار دولت آباد - میدان انقلاب 45821591 حبیب آباد-کمشچه-خورزوق- دولت آباد-دستجرد