بازديد معاون دفتر فناوري اطلاعات استانداري اصفهان از سامانه 1522

شما اینجا هستید

معاون فناوري اطلاعات و امنيت شبكه استانداري اصفهان به همراه رئيس نظام صنفي رايانه اي استان اصفهان از سامانه 1522 بازديد كردند. در جريان اين بازديد آقاي علوي معاون فناوري اطلاعات و امنيت شبكه استانداري اصفهان، آقاي اطرج رئيس نظام صنفي رايانه اي استان اصفهان، خانم يدالهي كارشناس سازمان فناوري اطلاعات كشور و آقاي جماليان كارشناس فناوري اطلاعات استانداري، ضمن حضور در سامانه خدمات غير حضوري خدمات مشتركين آبفاي استان اصفهان از نزديك با روند ارائه خدمات 22گانه شركت به متقاضيان و مشتركين آشنا شدند.
اضافه مي شود با راه اندازي رسمي سامانه 1522 از آبان ماه گذشته تاكنون افراد و گروه هاي مختلفي از جمله معاون مدير كل دفتر سرمايه گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق وزارت نيرو، معاون خدمات مشتركين شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به همراه تني چند از مديران و كارشناسان اين شركت و همچنين مدير انفورماتيك و خدمات مشتركين آبفاي يزد از اين سامانه بازديد كرده اند.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر