جلسه هماهنگي تصويب تبصره 3 ماده واحده و طراحي شبكه فاضلاب شهر گلدشت نجف آباد

شما اینجا هستید

جلسه هما هنگي تصويب تبصره 3 ماده واحده و شروع عملیات طراحي شبكه فاضلاب شهر گلدشت در محل شهرداري اين شهر با حضور جناب آقاي مهندس مجيدي مدير منطقه ، رئيس اداره آبفاي ناحيه ، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي و شهردار شهر گلدشت  برگزار گرديد ابتدا شهردار شهرگلدشت با اعلام آمادگي و استقبال از طراحي و اجراي شبكه فاضلاب گفتند شوراي اسلامي و شهرداري شهر همت و غم خودرا در شروع سريع اين پروژه گذاشته اند طرح جامع شهر 20 ساله است و  جهت اطلاع رساني مردم شهرداري اقدام خواهد كرد در ادامه مدير منطقه با معرفي شركت تكاب كوثر به عنوان  پيمانكار طراحي فاضلاب اين شهر از شهردار و شوراي شهر خواستند اطلاعات جامع و جمعيت شهر را در اختيار آنها قرار دهند وي با بيان اينكه افق طرح 20 تا 25 ساله است و اجراي اين پروژه در ارتقاي بهداشت اهميت زيادي دارد گفتند كه اقدامات اوليه طراحي شبكه فاضلاب را در دستور كار قرارگرفته و همكاري شهردار و شوراي اسلامي شهر مي توان نويد شروع اجراي شبكه فاضلاب را هر چه سريع تر داد و مسئولان استان مصمم به اجراي اين پروژه با همكاري شما است.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
فاضلاب