شروع عمليات شستشو و گندزدايي وآبگيري آب انبارها در نايين

شما اینجا هستید

با توجه به نقش مهم آب انبار ها و نياز آبگيري آنها طبق سنوات گذشته مقدمات آبگيري 44 باب آب انباردر دستور كار اين امور قرار گرفت . آب انبارهاي سطح شهر نايين كه در زمينه تأمين آب شرب در مواقع بحران و فصل تابستان نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد  براي آبگيري مجدد نياز به شستشو و گند زدايي داشته كه اين امور با ارسال نامه از مسئولين و هيأت امناي آب انبار هاي سطح شهر در خواست شروع عمليات شستشو و گند زدايي را با هماهنگي اين امور نمود .شايان ذكر است كه در شهر نايين 44 باب آب انبار وجود دارد كه حجم ذخيره آب آنها 18 هزار متر مكعب مي باشد.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
سایر