عملیات سوله انبار در تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر ظرف مدت شش ماه به پایان رسید

شما اینجا هستید

 مدیر آبفا لنجان از تکمیل ساخت سوله انبارو اتاق نگهبانی در تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر خبر داد وگفت : این سوله به منظور حفظ ونگهداری لوله واتصالات وتجهیزات مورد نیاز درتصفیه خانه فاضلاب زرین شهر در زمینی به مساحت 1200مترمربع احداث شد..رحیمی در ادامه افزود:این سوله ظرف مدت 6 ماه وبا هزینه ای بالغ برپنج میلیاردریال وبر مبنای فهرست بهاء سال 92  ساخته وبه بهره برداری رسید..گفتنی است این پروژه ازمحل اعتبارات بیع متقابل با فولاد مبارکه تامین مالی شده است.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
فاضلاب