شناسايي چالش ها و تدوين نقشه راه؛ برنامه جديد اتاق فكر مشتركين آبفاي استان اصفهان

شما اینجا هستید

در سيزدهمين نشست اتاق فكر مشتركين آبفاي استان اصفهان بر شناسايي چالش هاي پيش رو و تدوين نقشه راه سالانه تاكيد شد.
در اين نشست كه با حضور مسئولان مشتركين ادارات آبفاي مناطق خودگردان برگزار شد، معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در سخناني با اشاره به ضرورت رعايت حقوق شهروندي و حق الناس گفت: كاركنان حوزه مشتركين بيش از سايرين با مردم سر و كار دارند و لذا بايد بسيار مواظب باشند تا حق كسي ضايع نشده و ريالي به اشتباه از سوي شهروندان نز د شركت و يا از شركت نزد مردم نرود.
رضا رضايي بخش مشتركين را قلب تپنده صنعت آب و فاضلاب دانست و در عين حال از مسئولان مشتركين خواست بر اساس تجربيات خود و شعار سازماني " تلاش مضاعف؛ خلاقيت و نوآوري" نسبت به شناسايي چالش هاي اين بخش و تدوين برنامه و نقشه راه سال 1396 در اسرع وقت اقدام كنند.
در ادامه اين نشست، مسئولان مشتركين ادارات آب و فاضلاب 34 منطقه خودگردان استان اصفهان كه اعضاي اتاق فكر مشتركين را تشكيل مي دهند در قالب پنج گروه جديد تقسيم بندي شده و مسئول و دبير هر گروه را بر اساس راي گيري انتخاب كردند. همچنين مقرر شد هر گروه به صورت ماهيانه جلساتي را برگزار كرده و صورت جلسه آن را براي بررسي بيش تر براي دبير اتاق فكر مشتركين ستاد ارسال كند تا پس از جمع بندي نهايي با حضور مسئولان همه گروه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر