آدرس شرکتهای آب و فاضلاب شهری

شما اینجا هستید

شرکتهای آب و فاضلاب شهری 
ردیف عنوان سایت آدرس سایت
1 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي http://www.abfaazarbaijan.ir
2 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي http://www.waww.ir
3 شركت آب و فاضلاب استان اردبيل http://www.abfa-ardabil.co.ir
4 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان http://www.abfaesfahan.ir
5 شركت آب و فاضلاب استان البرز http://www.abfa-alborz.ir
6 شركت آب و فاضلاب استان ايلام http://www.abfa-ilam.ir
7 شركت آب و فاضلاب استان بوشهر http://www.abfa-bushehr.ir
  استان تهران  
8 شركت آب و فاضلاب استان تهران http://www.tpww.ir
8-1 شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران http://seast.tpww.ir
8-2 شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران http://swest.tpww.ir
8-3 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران http://east.tpww.ir
8-4 شركت آب و فاضلاب شهرها و شهرك‌هاي غرب تهران http://wtown.tpww.ir
8-5 شركت فاضلاب تهران http://ts.tpww.ir
  شهر تهران  
8-6 شركت تامين و تصويه آب و فاضلاب تهران http://tww.tpww.ir
8-7 شركت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران http://t1ww.tpww.ir
8-8 شركت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران http://t2ww.tpww.ir
8-9 شركت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران http://t3ww.tpww.ir
8-10 شركت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران http://t4ww.tpww.ir
8-11 شركت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران http://t5ww.tpww.ir
8-12 شركت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران http://t6ww.tpww.ir
9 شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي http://www.abfa-khj.ir
10 شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي http://www.abfakhorasan.ir
11 شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي http://www.abfankh.ir
12 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان http://www.abfakhz.ir
13 شركت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري http://www.abfa-chb.ir
14 شركت آب و فاضلاب استان زنجان http://www.znabfa.ir
15 شركت آب و فاضلاب استان سمنان http://www.sww.ir
16 شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان http://www.abfasb.ir
17 شركت آب و فاضلاب استان فارس http://www.abfa-fars.ir
18 شركت آب و فاضلاب استان قزوين http://abfaqazvin.ir
19 شركت آب و فاضلاب استان قم http://www.abfa-qom.ir
20 شركت آب و فاضلاب استان كردستان http://www.abfa-kurdistan.ir
21 شركت آب و فاضلاب استان كرمان http://www.abfakerman.ir
22 شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه http://www.abfaksh.ir
23 شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد http://www.abfa-kb.ir
24 شركت آب و فاضلاب استان گلستان http://www.abfagolestan.ir
25 شركت آب و فاضلاب استان گيلان http://www.abfa-guilan.ir
26 شركت آب و فاضلاب استان لرستان http://www.abfa-lorestan.ir
27 شركت آب و فاضلاب استان مازندران http://www.abfa-mazandaran.ir
28 شركت آب و فاضلاب استان مركزي http://www.abfamarkazi.ir
29 شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان http://www.abfahormozgan.com
30 شركت آب و فاضلاب استان همدان http://www.hww.ir
31 شركت آب و فاضلاب استان يزد http://www.abfayazd.com
32 شركت آب و فاضلاب اهواز http://www.aww.co.ir
33 شركت آب و فاضلاب شيراز http://www.abfa-shiraz.ir
34 شركت آب و فاضلاب شيراز - معاونت بهره‌برداري http://www.shiraznrw.ir
35 شركت آب و فاضلاب كاشان http://www.abfakashan.ir
36 شركت آب و فاضلاب مشهد http://www.abfamashhad.ir