پايان نخستين دوره جانشين پروري در آبفاي استان اصفهان

شما اینجا هستید

مراسم پايان دوره آموزشي جانشينان مسئولان مشتركين آبفاي استان اصفهان برگزار شد.
در اين جاري با حضور جمعي از مديران و كارشناسان شركت برگزار شد مدرك پايان دوره آموزشي 30  نفر از جانشينان مسئولان مشتركين آبفاي استان اصفهان اعطاء شد.
اين دوره آموزشي از آبان ماه سال گذشته آغاز شد و شركت كنندگان در دو مرحله مقدماتي و تكميلي به مدت 96 ساعت با مطالبي همچون شيوه هاي محاسبه حقوق انشعاب،آب بهاء، آماده سازي ها، تخفيفات و برگشتي آب بهاء، علل انباشت مطالبات و روش هاي وصول درآمد، مراحل پذيرش، قبول درخواست، اشتراك بندي، ارزيابي، قرائت كنتور، سامانه خدمات غير حضوري 1522، بيمه هاي مسئوليت مدني، شيوه هاي ايمني در انجام كار، طرح تكريم ارباب رجوع، اصول مكاتبات اداري و تاريخچه شركت آشنا شدند.
معاون خدمات مشتركين و در آمد آبفاي استان اصفهان در اين مراسم گفت: براي نخستين بار است كه در شركت آب و فاضلاب، انتخاب و تربيت جانشين مسئولان به صورت سيستمي و علمي انجام مي شود و هدف آن شناسايي افراد نخبه، آموزش و به كارگيري آن ها در مناصب مديريتي است.
رضا رضايي افزود: با توجه به اين كه همه ساله تعرفه ها و بخشنامه هاي جديدي براي حوزه خدمات مشتركين صادر مي شود، كاركنان اين حوزه بايد به طور مستمر در دوره هاي آموزشي حضور يافته و اطلاعات خود را به روز رساني كنند.
وي از ديگر ويژگي هاي دوره هاي برگزار شده در حوزه خدمات مشتركين را استفاده از توانمندي هاي داخلي شركت عنوان كرد و گفت: با توجه به اين كه دوره هاي آموزشي مشتركين، معادل دانشگاهي ندارد سعي شده است تا جزوه هاي درسي آن توسط مديران و كارشناسان شركت تدوين شده و مدرسان آن نيز همگي از كاركنان شركت باشند.
اضافه مي شود در پايان اين مراسم كه مدير دفتر مديرعامل و مديرروابط عمومي و آموزش همگاني شركت نيز حضور داشتند از مدرسان و برگزاركنندگان دوره هاي آموزشي ماموران قرائت كنتور، سامانه خدمات غير حضوري مشتركين و جانشينان مسئولان مشتركين با اهداي لوح تقدير، تجليل به عمل آمد.
 

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر