سامانه 1522 میزبان مدیران و کارشناسان مشترکین آبفای البرز

شما اینجا هستید

چند تن از مدیران و کارشناسان بخش مشترکین آبفای استان البرز از سامانه 1522 و بخش مشترکین آبفای منطقه 4 شهر اصفهان بازدید کردند.
 در جریان این بازدید ، مدیر دفتر خدمات ماشینی، رئیس اداره خدمات مشترکین و پنج تن از کارشناسان معاونت مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان البرز از نزدیک با روند ارائه خدمات غیر حضوری در سامانه 1522 و تغییرات صورت گرفته در روند ارائه خدمات حضوری به شهروندان در آبفای منطقه 4  آشنا شدند.
بازدیدکنندگان همچنین با حضور در مدیریت های چهارگانه معاونت خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان در جریان فعالیت های ستادی و نظارتی دفاتر خدمات مشترکین، پیاده سازی و اجرای تعرفه ها، وصول درآمد و مشترکین خاص قرار گرفتند و با مدیران و کارشناسان این دفاتر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
معاونت خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان درپایان این بازدید گفت: ارتباط بیش تر شرکت های آبفای استانی باعث انتقال تجربیات، شناسایی مشکلات و یافتن راه کارهای تازه برای رفع مشکلات بخش مشترکین می شود.
رضا رضایی افزود: راه اندازی سامانه 1522 گام بزرگی بود که نخستین بار در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان صورت گرفت و منجر به ارائه خدمات 22گانه فروش و پس از فروش انشعاب به شهروندان در سراسر استان به صورت غیر حضوری شد.
وی گفت: تاکنون هیئت های مختلفی از شرکت های آبفا از سامانه 1522 بازدید کرده و خواستار بهره گیری و انتقال تجربیات  برای راه اندازی چنین سامانه ای در استان های خود شده اند.
مدیر دفتر خدمات ماشینی آبفای استان البرز نیز گفت:  در تلاش هستیم با بهره گیری از تجربیات آبفای استان اصفهان، سامانه خدمات غیر حضوری 1522 را به عنوان دومین شرکت آب و فاضلاب در استان البرز راه اندازی کنیم.
امیر شیرازیان از راه اندازی کامل بایگانی الکترونیک، شیوه فعالیت ارزیابان و ترسیم نقشه راه سالانه به عنوان نقاط قوت معاونت خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان نام برد و گفت: یکی دیگر از ویژگی های خاصی که در اصفهان دیدیم توجه به امر آموزش مستمر کارکنان و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه مشترکین است که سعی خواهیم کرد نظیر آن را در آبفای استان البرز به اجرا درآوریم.
 

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر