تأمین پایدار آب شرب شهر حنا

شما اینجا هستید

شهرحنا به دلیل اینکه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد در سالهای اخیر به جهت وقوع خشکسالی های پیاپی تأمین آب شرب آن دستخوش تحولاتی گردید که خوشبختانه در سال جاری با شناسایی منبع جدیدی آب شرب این شهر برای سالهای متمادی پایدار تأمین می شود. شهرحنا در جنوب اصفهان و در بخش مرکزی شهرستان سمیرم قرار دارد.
محمدعلی عباسی مدیر آبفا شهرستان سمیرم گفت: در سالهایی که بارندگی نرمال بوده متوسط بارندگی در این منطقه حدود 450 میلی متر برآورد گردید در حالی که در سالهای اخیر به دلیل وقوع خشکسالی متوسط بارندگی در شهر حنا به 150 میلی متر کاهش یافت که این رویداد مشکلات عدیده ای برای مردم این شهرستان که حرفه اصلی آنها کشاورزی و دامداری بوده است به همراه داشت.
وی افزود: آب شرب مردم شهرحنا از طریق منابع آب محلی همانند حفر چاهها تأمین می شود این درحالیست که پدیده خشکسالی که تأثیر بسزایی در کاهش آبهای زیرزمینی داشته منجر به بیلان منفی آب این منابع گردید و در این سالها گاهاً مردم این شهر با افت فشار آب روبرو شدند.
عباسی با اشاره به اینکه با مطالعاتی که در 4 سال قبل انجام گرفت پیش بینی شده بود که در سال جاری اگر منبع جدیدی برای تأمین آب شرب شهر حنا کشف نمی شد برای تأمین آب شرب این منطقه با مشکلات جدی روبرو می شدیم این درحالیست که شهر حنا فاقد هرگونه چشمه و یا قنات می باشد بنابراین انتقال آب به این شهر بسیار حائز اهمیت بوده است اعلام کرد: مطالعات کشف منبع جدید آبی پایدار با استفاده از دانش متخصصان خبره در دستور کار قرار گرفت و پس از شناسایی منبع جدید آبی به دلیل سنگلاخی بودن بستر زمین در این منطقه و ریزش سنگ حفر این چاه بیش از 6 ماه به طول انجامید که سختی زمین یکی از دلایل عمده زمانبر شدن حفر چاه به عمق 250 متر بوده است.
عباسی گفت: .در مردادماه سال جاری به دلیل کاهش شدید آبدهی چاهی که آب شرب مردم شهرحنا از طریق آن تأمین می شد دسترسی مردم به آب شرب با مشکلاتی روبرو شد بر این اساس با تأکید مدیرعامل مبنی بر تأمین پایدار آب شرب و نیز رفع افت فشار آب شهر حنا با حمایت های مهندس امینی از لحاظ فراهم نمودن زمینه های جذب اعتبارات و بکارگیری نیروی متخصص عملیات آبرسانی به شهرحنا به طور شبانه روزی در دستور کار قرار گرفت.
مدیر آبفا سمیرم با اشاره به حفر 5 حلقه چاه در سالهای گذشته گفت: در 12سال گذشته به منظور تأمین آب شرب حنا، 5 حلقه چاه حفر گردید که عواملی از جمله وقوع خشکسالی پیاپی، مشخصات ژئوفیزیک و سازندهای زمین و حفر چاههای غیرمجاز، منجر به کاهش آبدهی چاههای آب شرب در این بازه زمانی شده به طوریکه از مدار بهره برداری خارج شدند که خوشبختانه با حفر چاه جدید مشکل آبرسانی به شهر حنا برطرف شد.
عباسی گفت: عملیات خط آبرسانی به شهر حنا با اجرای حدود 1600 متر خط انتقال، حفر چاه، احداث اتاقک چاه ونصب تجهیزات در دستور کار قرار گرفت که حدود یک میلیارد و یکصد میلیون تومان هزینه دربرداشت از محل اعتبارات عمرانی و جاری تأمین شد. این درحالیست که طبق تحقیقات صورت گرفته آبدهی چاه جدید الحفر شهرحنا حدود 140 لیتر در ثانیه است که منبع مناسبی برای تأمین آب شرب جمعیت بیش از 7 هزار و 500 نفری شهر حنا می باشد.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
آب