آغاز عملیات هم سطح سازی دریچه های منهول فاضلاب

شما اینجا هستید

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر با توجه به آغاز عملیات آسفالت ریزی شهرداری در معابر شهر فریدونشهر همزمان عملیات همسطح سازی دریچه های فاضلاب و گیت والوهای آبفا نیز آغاز شد.گفتنی است با آسفالت ریزی درمعابر بیش از 50 دریچه فاضلاب نامرعی شده است که نیروهای آبفا بوسیله فلزیاب وازبیلت های موجود اقدام به مرئی سازی و همسطح سازی آن نموده اند.به گفته مسئولین آبفا مرئی سازی دریچه ها و والوها نقش بسزایی در سهولت خدمات رسانی به شهروندان از قبیل کنترل حوادث و شکستگی ها و شستشوی خطوط آب و فاضلاب را دارد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
فاضلاب