برگزاری برنامه رادیویی جاری حیات در شهرستان فریدونشهر

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر عوامل برنامه رادیویی جاری حیات با حضور خود در شهرستان فریدونشهر اقدام به ضبط برنامه نمودند. گفتنی است این برنامه که با هدف ترویج مصرف بهینه آب راه اندازی شده است با حضور خود در مناطق مختلف اقدام به ضبط برنامه در حضور مسئولین و مردم می نماید.شایان ذکر است ضبط برنامه در شهرستان فریدونشهر با حضور بیش از یکصد نفر از اهالی خون گرم فریدونشهر آغاز و با برداشت 4 برنامه 2 ساعته خاتمه یافت.در این برنامه علاوه بر توضیحات مدیر آبفا منطقه و کارشناس برنامه در خصوص مدیریت مصرف آبی برنامه های متنوع دیگری از قبیل مسابقه و طرح سوال رانیز در برداشت.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
اخبار فرهنگی