برگزاری جلسه آموزش اطفاء حریق در آبفا منطقه فریدونشهر

شما اینجا هستید

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر جلسه آموزش اطفاء حریق با حضور مدیر و پرسنل آبفا منطقه برگزار شد مدیر آبفای منطقه هدف از برگزاری جلسه را بالا بردن سطح آمادگی پرسنل در مواجهه با آتش سوزی های احتمالی دانست.گفتنی است در این جلسه پرسنل با انواع حریق از نظر نوع مواد اشتعال و روش مناسب اطفاء آن آشنا شده و بصورت عملی اقدام به اطفاء حریق نمودند.شایان ذکر است با توجه به وجود تابلوهای برق در ایستگاه های پمپاژ اطفاء حریق با گاز CO2به صورت ویژه آموزش داده شد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر