کاهش بیش از 30 درصدی حوادث در آبفا شهرستان برخوار

شما اینجا هستید

مدیر  آبفا شهرستان برخوار گفت: در چند ماه اخیر آبفا شهرستان برخوار بمنظور كاهش حوادث انشعابات و شبكه توزيع آب اقداماتی همچون  اصلاح انشعابات وشبكه هاي فرسوده ، مرئي نمودن  والوها ، تعويض و تعمير شيرآلات  فرسوده شبكه توزيع ، كنترل شيرآلات شبكه وخطوط انتقال آب اصلي به (قطر 400 و 600 ميليمتر) را در دستور کار قرار داد که انجام این اقدامات کاهش بيش از 30 درصدی حوادث را رقم زد  .
محمدرضا مهرجو فزود:اعمال مديريت فشار درنقاط پرحادثه منجر شد آمار حوادث در سطح شهرستان برخواربسیار  كاهش يابد این درحالیست که با هدف جلوگیری از هرگونه وقوع حادثه عمليات مرئي سازي و تعويض شيرآلات فرسوده شبكه آّب در حال انجام مي باشد كه اجرای این گونه اقدامات نقش مهمي در كنترل فشار آب و مديريت شبكه  توزیع آب خواهد داشت.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر