سامانه گند زدايي مخزن امیریه نطنز

شما اینجا هستید

طي  آبان ماه سال جاري سامانه گند زدايي ( ردو  ) مخزن اميريه ،آماده بهره برداري شد.اين سامانه طي سنوات گذشته در محل مخزن اميريه نصب شده بود ولي به دلايل فني ، غير قابل بهره برداري وبصورت متروكه درآمده بود كه با پيگيريهاي صورت گرفته ، ضمن سرويس و تجهيز آن ،سيستم به روز گرديد و اماده بهره برداري شد. لازم به ذكراست با بهره برداري از اين سامانه ، تجهيزات كلرزني قبلي كه به صورت گازي مي باشند از مدار بهره برداري خارج مي گردند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
سایر