تعويض الكترو پمپ چاه تاج آباد نطنز

شما اینجا هستید

الكتروپمپ چاه تاج آباد نطنز كه به دليل فرسودگي دچار نقص گرديده بود ، توسط پرسنل واحد بهره برداري منطقه تعويض شد و چاه مذكور درمداربهره برداري قرار گرفت .

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
آب