برگزاري زنگ آب درنایین

شما اینجا هستید

بنا به گزارش روابط عمومي آبفاي نايين برنامه زنگ آب مدارس دردبستان دكترشريعتي نايين به نمايندگي ازكليه آموزشگاهي نايين باحضور معاون فرمانداري ، مديرمنطقه ، امام جمعه شهرستان و تعدادي از مسئولان و اصحاب رسانه و خبر شهرستان ومسئولين اداره آموزش وپرورش برگزارگرديددراين برنامه طبق روال روزانه مراسم صبحگاه دانش آموزي باتلاوت وترجمه آياتي ازقرآن كه مربوط به موضوع آب بودآغاز گرديدوبعدازاجراي نيايش صبحگاهي واجراي سرودتوسط گروه سرود دانش آموزي، آقاي كبيرزاده مديرمدرسه ضمن خوشامدگويي به حضار پيرامون آب و اهميت آن سخنان كوتاهي براي حضار بيان نمودند و درادامه امام جمعه محترم سخناني ازآيات قرآن مجيدواحاديث ائمه درزمينه آب و همچنين اسراف درنعمات الهي سخناني را بيان فرمودند اين مراسم  با  نواختن زنگ آب توسط آقاي مدير منطقه و تاكيد و گوشزد  موضوع صرفه جويي به دانش آموزان پايان يافت .  

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
اخبار فرهنگی