ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن در خیابان مشفق آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب شير فشار شكن محدوده شهرك وليعصر  خيابان مشفق كاشاني ابتداي بلوار مولانا   انجام شد .

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر