ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن در خیابن سروستان آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب شير فشار شكن  در محدوده كوي  امير حمزه  خيابان اول  ابتداي خيابان سروستان  انجام شد .

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر