برگزاري دوره طرح تكريم ارباب و رجوع در آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي طرح تكريم ارباب و رجوع  در منطقه ، دوره طرح تكريم ارباب و رجوع با هماهنگي  بعمل آمده با ستاد مركزي جهت برگزاري دوره با حضور استاد گرانقدر جناب  آقاي زارع در نماز خانه منطقه برگزار گرديد. شايان ذكر است در پايان  براي حاضرين گواهي حضور صادر گرديد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر