545متر مربع آسفالت در آبانماه منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 واحد آسفالت منطقه در آبان ماه سال جاري  545 متر مربع آسفالت در محدوده اين منطقه اجرا نموده است .كه از اين ميزان 127 متر مربع آن مربوط به انشعابات آب و فاضلاب و 302 متر مربع مربوط به حوادث آب و 46  متر مربع ديگر مربوط به لوله اصلي است. در اين مدت اين واحد 70 متر مربع بلوك فرش و سنگ فرش را نيز مرمت نموده است.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر