بازدید مدیران ابفای خراسان شمالی از سامانه های 1522 و 122

شما اینجا هستید

تنی چند از مدیران آبفای استان خراسان شمالی از سامانه های 1522 و 122 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بازدید کردند.
در جریان این بازدید که در  آذرماه جاری انجام شد، دبیر هیئت مدیره، مدیر انفورماتیک و رئیس اداره تعرفه های شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی با حضور در سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین 1522 و مرکز امداد و حوادث 122 آبفای استان اصفهان از نزدیک با روند پاسخگویی و ارائه خدمات به شهروندان و متقاضیان آشنا شدند.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر