تكميل پروژه آبرساني به سالن اجلاس در آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،با همت واحد فني  و  توسعه ،پروژه آبرساني به سالن اجلاس تكميل گرديد. اين پروژه  با انجام 190 متر لوله گذاري آب به قطر 110 ميلي متر  از جنس پلي اتيلن و ساخت حوضچه جهت نصب كنتور آب به انجام رسيد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
آب