تعويض 284 كنتور آب در آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در آبان  ماه سال 96 تعداد  284   عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ، تجاري ، خدماتي ، عمومي اداري است كه مربوط به حوزۀ آبفا منطقه 2 مي باشند، به همين منظوركنتورهاي جديد به علت قديمي بودن و شكستگي با كنتورهاي قديم جايگزين شدند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر