درنشست مشترك معاونان خدمات مشتركين شركت هاي آبفاي اصفهان و لرستان صورت گرفت؛ تاكيد بر تبادل تجربيات آبفاي استان هاي اصفهان و لرستان

شما اینجا هستید

در نشست مشترك معاونان خدمات مشتركين و درآمد شركت هاي آبفاي استان هاي اصفهان و لرستان بر همكاري و تبادل تجربيات تخصصي دو شركت تاكيد شد.
در این جلسه معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفاي استان اصفهان گفت: شركت آب و فاضلاب استان اصفهان با تكيه بر توان كارشناسان خود موفق به اجراي طرح هاي بسياري همچون راه اندازي سامانه هاي خدمات غير حضوري مشتركين 1522 و امداد و حوادث 122 شده است.
رضا رضايي گفت: برون سپاري بسياري از فعاليت ها،حركت به سمت خصوصي سازي كامل، برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و جانشين پروري از جمله كارهايي است كه در سال هاي اخير با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي در بخش خدمات مشتركين انجام شده است.
معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفاي استان لرستان نيز در اين نشست خواستار استفاده از تجربيات مديران و كارشناسان آبفاي استان اصفهان در در راه اندازي درگاه هاي خدمات غير حضوري شد.
محمد حسين ساكي نوروزي  با اشاره به اين كه راه اندازي سامانه 1522 باعث كاهش مراجعه حضوري متقاضيان و مشتركين به ادارات آبفا كاسته شده و ارزيابان شركت با مراجعه به منازل شهروندان، اطلاعات و مدارك مورد نياز را دريافت مي كنند گفت: اين خدمات زماني كامل تر خواهد شد كه با آموزش هاي لازم به شهروندان به سمت خوداظهاري حركت كنيم.
شركت كنندگان در اين نشست سپس با حضور در محل سامانه هاي 1522 و 122 از نزديك با نحوه پاسخ گويي و ارائه خدمات به مشتركين به صورت غيرحضوري و رسيدگي به حوادث شبكه هاي آب و فاضلاب به صورت شبانه روزي آشنا شدند.
گفتني است در جريان اين بازديد، معاون درآمد و امور مشتركين آبفاي بروجرد، مدير امور آبفاي خرم آباد، رئيس گروه پياده سازي تعرفه ها و مدير دفتر فن آوري اطلاعات آبفاي استان لرستان نيز حضور داشتند.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر