برگزاری سیزدهمین برنامه از جشنواره فراگیر نخستین واژه آب با همکاری آبفا منطقه 2 اصفهان

شما اینجا هستید

سیزدهمین برنامه از جشنواره فراگیر نخستین واژه آب باحضور بیش از 250 نفر از دانش آموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش با همکاری آبفا منطقه 2 برگزارشد.
امیرحسین رحیمی مدیرآبفا منطقه2 با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره گفت: با هماهنگی روابط عمومی آبفا استان در یک ماه اخیر آبفا منطقه 2 اقدام به برگزاری مراسم زنگ آب در مدارس ابتدایی و برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی نموده است. همچنین این جشنواره در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان مقطع اول ابتدایی اجرایی شده است.
وی افزود: در چندسال اخیر آبفا منطقه2 به منظور نهادینه سازی مصرف بهینه آب با چاپ و توزیع پوستر، بنر، بروشور، کتاب و ... در قالب مصرف بهینه آب اقدام نموده است.
رحیمی اعلام کرد: به منظور توزیع عادلانه آب در بین مشترکین آبفا منطقه2، نصب شیرهای فشارشکن، احداث حوضچه های والوهای خطوط اصلی، زون بندی محدوده آبرسانی در دستور کار قرار گرفت.
لیلا زینالی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه3 اصفهان گفت: آموزش و پرورش ناحیه3 اصفهان باتوجه به وقوع پدیده خشکسالی، فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در میان دانش آموزان در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در سال تحصیلی جدید از معلمان خواستیم که با طرح مسابقه ای از دانش آموزان بخواهند که در محیط خانه بررسی کنند که والدین به ویژه مادرها هنگام ظرف شستن و یا میوه شستن آب حاصل از این شستشو را چگونه مصرف می کنند؟ آیا این نوع آب را به هدر می دهند یا مجدد در موارد خاص مصرف می کنند. بدین ترتیب دانش آموزان باید پاسخ این مسابقه را در قالب نقاشی عنوان کنند که خوشبختانه بسیاری از دانش آموزان توانستند با ارائه طرح های مناسب بیانگر مصرف صحیح آب در محیط خانه باشند که مورد تشویق قرار گرفتند. این درحالیست که آموزش و پرورش برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب میان دانش آموزان و خانواده هایشان برنامه ها و طرح های خلاقانه ای را در دستور کار دارد.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
اخبار فرهنگی