بازديد كارگروه نظارت شوراي فني استان اصفهان از تصفيه خانه فاضلاب نطنز

شما اینجا هستید

كار گروه نظارت شوراي فني استان اصفهان از تصفيه خانه فاضلاب نطنز بازديد كردند .در اين بازديد كه كارشناسان فرمانداري شهرستان هم حضور داشتند از طرف مديريت ابفا منطقه نطنز و نماينده پيمانكار توضيحاتي از شرايط فني و مشكلات موجود گزارشي ارائه شد و كارشناسان مربوطه نيز نقطه نظرات خود را در خصوص موارد فني كار اعلام كردند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
فاضلاب