مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در چهارمین جلسه سازگاری باکم آبی عنوان کرد: دو راهبرد اساسی برای عرضه و تقاضای آب شرب پایدار اصفهان وجود دارد

شما اینجا هستید

 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در چهارمین جلسه  کارگروه سازگاری  با کم آبی که با حضور مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تشکیل شد گفت: در سال آبی جاری  تا کنون میزان  بارندگی در سرشاخه های زاینده رود حدود 400 میلی متر بوده در حالیکه این رقم در سال گذشته حدود 926 میلی متر بوده که کاهش 54 درصدی را نشان می دهد همچنین در سال آبی جاری تاکنون میزان بارندگی در شهر اصفهان حدود 31 میلی متر بوده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود 73 میلی متر بوده  که  بیانگر کاهش 57 درصدی بارش ها در اصفهان است بنابراین فعالان صنعت آبفا در استان اصفهان باید با برنامه ریزی مدون فرهنگ سازگاری با منابع ابی موجود را با توجه به اقلیم گرم وخشک استان در دستور کار قراردهند.
مهندس هاشم امینی محدودیت منابع آبی استان را امری بدیهی برشمرد وعنوان کرد: تغییر آب وهوایی و اقلیم گرم و خشک استان نشانگر منابع آبی بسیار محدود در استان است پس راهبرد اصلی برای تامین پایدار آب شرب مردم ، فرهنگ صحیح مصرف است اگر مردم یاد بگیرند حتی قطره ایی از آب را بد مصرف نکنند می توان امیدوار به تامین و تقاضای پایدار آب شرب در تمام ساعات شبانه روز بود.
وی دو راهبرد اساسی را برای کاهش تبعات بحران کم آبی عنوان کرد و تصریح نمود: برای کاهش تبعات بحران کم آبی، فعالان صنعت آبفا در استان اصفهان باید با دقت و سرعت بیشتری اقدامات فنی مانند زون بندی شبکه ،احداث حوضچه ،نصب شیرهای کنترل دبی ،تعویض کنتور والوهای فرسوده و.......انجام شود همچنین از ترغیب مردم به مصرف صحیح آب نباید غافل بود بدین ترتیب اقدامات فرهنگی در راستای ترویج مصرف صحیح آب میان تمام اقشار مختلف جامعه باید با استفاده از ظرفیت رسانه ملی ، شبکه های اجتماعی ،رسانه های مکتوب و دیجیتال  استفاده کرد البته نمی توان در این زمینه از نقش اکیپ مروجین مصرف بهینه آب غافل بود .
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به فعالیت 100 اکیپ مروجین مصرف بهینه آب در اصفهان اعلام کرد: شرکت آبفا استان اصفهان به منظور ترغیب همه اقشار ، فعالیت 100 اکیپ مروجین مصرف بهینه آب را در اصفهان در دستور کار قرار داد، اعضای این اکیپ با آموزش هایی که پیرامون چگونگی ترغیب مردم به مصرف صحیح آب با بیان شیوا و ساده فرا آموختند تاکنون توانستند بسیاری از شهروندان را تشویق به مصرف صحیح آب نمایند و از بد مصرف کردن آب جلوگیری کنند.
وی با اشاره به  برگزاری جلسه توجهی مشترکین  با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در سطح استان خاطرنشان ساخت: شرکت آبفا استان اصفهان با برنامه ایی از پیش تعیین شده اقدام به برگزاری جلسات توجیهی با مشترکینی که میزان مصرف آنها در طول ماه به بیش از 20 متر مکعب در ماه می رسد با آموزشهایی که درنهایت اصلاح رفتاری و ابزاری را بدنبال دارد اجرایی نموده است که بررسی ها حاکی از موفقیت اجرای این طرح می باشد .

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
آب