فراخوان شركت در جشنواره تخم مرغهاي رنگي با موضوع مديريت مصرف بهينه اب در شاهين شهر

شما اینجا هستید

فراخوان شركت در  جشنواره تخم مرغهاي رنگي با موضوع مديريت مصرف بهينه اب در اسفند ماه 96 در شاهين شهرانجام شد  در راستاي ترويج فرهنگ مديريت مصرف بهينه اب بخصوص در قشرهاي تاثير گذار جامعه و نزديك شدن به ايام نوروز با مشاركت شهرداري شاهين شهر فراخوان  جشنواره  تخم مرغهاي رنگي ويژه بانوان از طريق پوستر ، بنر وسايتهاي مجازي در سطح شاهين شهر  انجام گرديد لازم بذكر است اجراي اين جشنواره در 28 اسفند ودر پارك بانوان شاهين شهر برگزار مي شود .

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
اخبار فرهنگی