كسب رتبه برتر آبفا شاهين شهر وميمه در فراواني خبر در بين مناطق آبفا اصفهان

شما اینجا هستید

در بهمن ماه 96 آبفا شاهين شهر وميمه كسب رتبه برتر  فراواني ارسال  خبر به آبفا استان اصفهان را به خود اختصاص داد با توجه به فعاليتهاي چشمگير مديريت وپرسنل آبفا شاهين شهر وميمه در بهمن ماه سال جاري وتاكيدات مديريت محترم روابط عمومي آبفا استان مبني بر ارسال اخبار وگزارشات .روابط عمومي آبفا منطقه با تلاش وجديت تمام توانست 48 خبر كيفي از كارهاي انجام شده در بخشهاي مختلف فني ، بهربرداري ،مشتركين وروابط عمومي منطقه را به  آبفا استان ارسال نمايد وكسب مقام اول فراواني خبر استان را به خود اختصاص دهد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر