ديدار مهندس قباديان وهيئت همراه با مديريت وپرسنل آبفا شاهين شهر

شما اینجا هستید

آقاي مهندس قباديان معاونت منابع انساني وبهبود مديريت آبفا استان اصفهان بهمراه هئيت همراه از نزديك با مديريت وپرسنل آبفا شاهين شهر ديدار وگفتگو نمودند اين ديدار در راستاي نشاط سازماني ، رسيدگي ورفع مشكلات ، پاسخ به سئو الات و آگاهي پرسنل از بخشنامه هابود  اقاي مهندس خليلي مدير ابفا منطقه در ابتداي اين جلسه ضمن خوش امد گوئي  پاره اي از دغدغه ها ومشكلات كلان منطقه را بيان نمودند ودر ادامه جلسه مسئولين قسمتها هر كدام سوالات ومشكلات اداري وپرسنلي مجموعه خود از جمله   سيستم كنترل تردد، نظام پيشنهادات ، احكام پرسنلي ، برنامه هاي ورزشي ورفاهي ، حق جذب ها، تغيير وضعيتها پرسنل حجمي وشركتي وموارد فني وكنترل پروزه را ميتوان اشاره نمود در فاز دوم جلسه اقاي قباديان ضمن ابراز خرسندي از حضور خود در جمع پرسنل پر تلاش آبفا شاهين شهر به كليه سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر