برگزاری جلسه با مشترکین پر مصرف در آبفا منطقه تیران و کرون

شما اینجا هستید

در راستای اقدامات انجام شده در آبفا منطقه تیران و کرون در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و سازگاری با کم آبی در منطقه قیصری مدیر آبفا با هماهنگی امور مشترکین این منطقه اقدام به برگزاری جلسه ای با دعوت و حضور مشترکین پر مصرف این شهرستان نمودند .لازم به ذکر است طی این جلسه مدیر آبفا ضمن صحبت در خصوص کم بود آب در دسترس و مشکلات پیش رو به این مشترکین متذکر شد با ادامه مصرف نادرست و بی رویه آب احتمال قطعی آب و حتی جیره بندی در فصل گرما را خواهیم داشت . ایشان در ادامه راهکارهایی که میتوان از طریق آن به مصرف صحیح و مدیریت درست مصرف آب دست یافت را برای مشترکین ارائه نمودند .

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر